Skip to content
Sök

In Meänkieli - Meänkielelä

Information about the handling of feedback and different viewpoints within Kalix education system - in Meänkieli.

Paranusförslaakia, valituksia, mielipitheitä ja killauksia koulutusnämtin toiminnoista Kaihnuun kunnassa.

Kaihnuun kunnan koulutusnämti oon päättäny ottaa käythöön rytiinit paranusförslaakile, valituksile, mielipitheile ja killauksile nämtin toiminnoista koululain 2010:800 4 kap §8 mukhaan ja muu petakookinen toiminta koululain 25 kap. 8§ mukhaan.

Rytiinitten tavote

Tavotheena oon saa’a pohjaa pystyäksheen parantaa meän toimintaa ja antaa kansalaisile isomman maholisuuen vaikuttaa. Joskus voipi olla ette tarttee selvästi selittää meän ypptraakin ja sen rajotukset ja huomauttaa pulitiikkeriä kysymyksistä joissa oon opinjuunstrykki muutokshiin.

Suurin osa kysymyksistä jokka voipi tulla kansalaisen ja meän toiminnoissa vasthuussa olevien kans pitäis saattaa hoitaa keskustelun kautta, ette voipi selvittää maholisia väärinkäsityksiä tai oikasta erehyksiä. Mutta joskus ei olla sammaa mieltä sääntöjen tulkinnassa eli voipi olla ettei ole tyytyväinen itte sääntöihin.

Selvilä säänöilä kunka förslaakit, valitukset ja killaukset hanteerathaan puliitikkerit saava alustan kysymyksistä jokka enkaseeraa eli kiinnostaa kansalaisia. Kansalaiset saapi karanttiin siittä miten met hanteerama förslaakit, valitukset ja killaukset. Se joka oon jättäny kirjalisen förslaakin, valituksen eli killauksen pittää saa’a vastauksen 10 päivän sisälä. Atministrasjuunia hoitaa lapsi- ja koulutushallinto / koulutusförvaltninki.

Sulla joka olet huoltaja eli koululainen oon oikeus jättää valituksia, mielipitheitä eli killauksia toiminnasta. Ensi sijassa sie käänyt sinun eli sinun lapsen lähhiimphään persunaahliin, jos et ole tyytyväinen responshiin sinun kanattaa kääntyä rehtorile eli esikoulupomole. Jos tykkäät ette rehtori eli esikoulupomo ei voi ratkasta maholista prupleemia, niin voit jättää mielipitheen kunnan valituskäsittelyn / klaakumoolshanteerinkin kautta.

Sinun mielipithees tulhaan sillon selvittämhään koulutushallintossa. Mielipie tietotethaan kans nämtin leetamöötile. Sulla oon oikeus saa’a nopean vastauksen hallintolta, aika voipii kuitekki vaihtella kysymyksestä riippuen. Opserveeraa ette sinun mielipitheestä ja vastauksesta tullee allmännia hantlinkia, jokka voipii pyyttää ulos jos net ei kuulu sekretesshiin.

Hyväksytty koulutusnämtissä 2012-01-13