Skip to content
Sök

Anpassad grundskola

Barn och ungdomar som inte kan uppnå grundskolans kursplan på grund av intellektuell funktionsnedsättning har rätt till undervisning enligt den anpassade grundskolans kursplan.

Vem har rätt till anpassad grundskola?

Anpassad grundskola är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser. 

Pedagogik

Den anpassade grundskolan motsvarar i många delar grundskolan, målen är dock olika i de båda skolformerna. I den anpassade grundskolan utgår undervisningen utifrån elevens individuella förutsättningar. Undervisningens omfattning och svårighetsgrad är anpassad efter elevens förmåga. 

Inriktningar

I den anpassade grundskolan finns det två inriktningar: Ämnen och ämnesområden.
De elever som läser ämnen läser alla ämnen som grundskolan men de har andra mål. De elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av undervisningen i ämnen läser ämnesområden.

Var finns vi?

Den anpassade grundskolan i Kalix är för ämnen årskurs 1-6 samt ämnesområden
årskurs 1-9 lokalintegrerad i Centrumskolan och för ämneselever årskurs 7-9
lokalintegrerade i Manhemsskolan.

Information på ditt språk - Information in your language

Skolverket har i webbportalen "Den svenska skolan för nyanlända" samlat information på åtta olika språk - The education agency Skolverket has gathered information in eight different languages on a web portal called "Swedish school for new arrivals"​​.