Skip to content
Sök

Synpunktshantering inom utbildningsområdet

Förbättringsförslag, klagomål, synpunkter och beröm inom utbildningsnämndens verksamheter i Kalix kommun

Utbildningsnämnden i Kalix kommun har beslutat att införa rutiner för förbättringsförslag, klagomål, synpunkter och beröm i nämndens verksamheter
i enlighet med skollagen 2010:800 4 kap § 8 samt annan pedagogisk verksamhet i enlighet med skollagen 25 kap. 8 §

Syftet med rutinerna

Syftet är att få underlag för att förbättra vår verksamhet, samt att ge medborgarna större möjlighet att påverka. Ibland kan det också handla om att tydligt förklara vårt uppdrag och gränserna för detta och uppmärksamma politikerna på frågor där det finns ett opinionstryck om förändringar.

De allra flesta frågor som kan uppstå mellan medborgare och de ansvariga i våra verksamheter bör kunna lösas genom samtal, för att reda ut eventuella missuppfattningar eller rätta till misstag. Men ibland är man inte överens om tolkningen av de regler som finns eller så finns det ett missnöje med reglerna i sig.

Genom tydliga regler för hanteringen av förslag, klagomål och beröm får politikerna ett underlag om vilka frågor som engagerar medborgarna.
Medborgarna får en garanti för hur vi hanterar förslag, klagomål och beröm. Den som lämnat ett skriftligt förslag, klagomål eller beröm ska få svar inom 10 dagar.
Administrationen sköts av utbildningsförvaltningen.

Du som vårdnadshavare eller elev har rätt att lämna klagomål, synpunkter eller beröm på verksamheten. I första hand ska du vända dig till den personal som är dig eller ditt barn närmast, är du inte nöjd med den responsen bör du vända dig till rektor för aktuell skola eller förskola.
Tycker du inte att rektorn kan lösa ett eventuellt problem, kan du lämna en synpunkt via kommunens klagomålshantering.

Din synpunkt kommer då att utredas av utbildningsförvaltningen. Synpunkten delges också nämndens ledamöter. Du har rätt att skyndsamt få ett svar av förvaltningen, tiden kan dock variera beroende på frågan. Observera att både synpunkten och svaret blir allmänna handlingar som kan begäras ut om de inte omfattas av sekretess.

Information in other languages

This information is also available in other languages that are commonly spoken in Kalix. At the moment this text is available in the following languages: