Foto: Julia Brännmark.
Foto: Julia Brännmark.

Nystads förskola ligger cirka två kilometer från centrum. Vi har en fin utomhusmiljö med närhet till ett stort skogsområde, ishall, badhus och fina promenadvägar.

Vi har personal som talar finska och meänkieli på vår förskola. Förskolan består av fem avdelningar från 1-5 år med plats för 90 barn. 

I år jobbar vi med tema ljus på hela Nystads förskola. Det passar perfekt därför att ljus är en av fyra teman i NTA - naturvetenskap och teknik för alla.  NTA är ett tema av fyra färdiga material som finns för att barnen ska kunna experimentera på ett inspirerande lekfullt och undersökande arbetssätt. Man kan se det som ett bibliotek, en hjälp i arbetet med naturvetenskap och teknik. Ämnena som finns är ljus, ljud, vatten och luft. Det passar alla barn eftersom dessa försök går ut på att se, höra och göra, allt på ett mycket enkelt och lekfullt och inspirerande arbetssätt. Vi har jobbat mycket på alla avdelningarna att temat ska synas i miljön och att barnen ska kunna experimentera och upptäcka själva i vardagen.

För att få jobba med NTA måste man vara medlem i NTA samt utbildad i varje tema. Kalix kommun är medlem och har egen utbildare och i dag är det i princip en pedagog på varje avdelning som är utbildad. NTA är utvecklad på Kungliga Vetenskapsakademin så det har en bra bakgrund och det passar väldigt bra för alla barn eftersom det är ett undersökande arbetssätt och det är just vad små barn gör i sin vardag. Materialet i lådan är lätt att anpassa till alla åldrar.