Grundskolan är nioårig och obligatorisk. Eleverna väljer fritt vilken skola de vill gå i. De flesta elever väljer idag skola efter bostadsort. På de här sidorna presenterar Kalix kommunala grundskolor sin verksamhet.

I Kalix finns nio grundskolor, varav åtta kommunala. De kommunala skolorna består av sju F-6 skolor och en högstadieskola - Manhemsskolan - för klass 7-9. 
Innovitaskolan Kalix är en F-9 skola.
För att få veta mer om skolorna, deras profilering, pedagogisk inriktning, matsedlar, elevhälsa, föräldrasamverkan, rektor, nyheter med mer klicka på skolans namn i sidmenyn.