Skip to content
Sök

Grundskolor

Grundskolan är nioårig och obligatorisk. Eleverna väljer fritt vilken skola de vill gå i. De flesta elever väljer idag skola efter bostadsort. På de här sidorna presenterar Kalix kommunala grundskolor sin verksamhet.

I Kalix finns nio grundskolor, varav åtta kommunala. De kommunala skolorna består av sju F-6 skolor och en högstadieskola - Manhemsskolan - för klass 7-9. Innovitaskolan Kalix är en F-9 skola.

Kalix grundskolor

För att få veta mer om skolorna, deras profilering, pedagogisk inriktning, matsedlar, elevhälsa, föräldrasamverkan, rektor, nyheter med mer klicka på skolans namn i sidmenyn eller här nedan.

Grundskolor i Kalix kommun

  • Centrumskolan ligger i centrala Kalix med närhet till skog, idrottsplats, bibliotek samt badhus. Skolan har drygt 200 elever.

  • Djuptjärnsskolan består av förskoleklass, år 1-6 samt fritidsverksamhet. Vid skolan går cirka 220 elever.

  • Innanbäckens skola är en F-6-skola som ligger två kilometer utanför centralorten, utmed E4 mot Luleå. Vi har gång- och cykelavstån ...

  • Läsåret 2008/2009 etablerade sig Norrskenets friskola i Kalix. Skolan bytte hösten 2021 namn till Innovitaskolan Kalix, och den ha ...

  • Manhemsskolan är en 7-9 skola som ligger i centrala Kalix. Skolan är belägen strax intill lasarettet och kommunens sporthall, Spor ...

  • På vår skola finns elever från förskoleklass till årskurs 6.

  • Sangis skola ligger 20 kilometer öster om Kalix tätort. Skolan ligger mitt i Sangis by och har elever från närliggande byar Båtskä ...

  • Töreskola ligger placerad på en höjd mitt i byn Töre med utsikt över hav och skog cirka 2,5 mil väster om Kalix. På skolan finns f ...

  • Ytterbyns skola har cirka 80 elever i åldrarna 6-13 år fördelade i klasser från förskoleklass till årskurs 6. Skolan är organisera ...