Sök

Grundskolor

Grundskolan är nioårig och obligatorisk. Eleverna väljer fritt vilken skola de vill gå i. De flesta elever väljer idag skola efter bostadsort. På de här sidorna presenterar Kalix kommunala grundskolor sin verksamhet.

I Kalix finns nio grundskolor, varav åtta kommunala. De kommunala skolorna består av sju F-6 skolor och en högstadieskola - Manhemsskolan - för klass 7-9. Innovitaskolan Kalix är en F-9 skola.

Kalix grundskolor

För att få veta mer om skolorna, deras profilering, pedagogisk inriktning, matsedlar, elevhälsa, föräldrasamverkan, rektor, nyheter med mer klicka på skolans namn i sidmenyn eller här nedan.

Grundskolor i Kalix kommun

Foto: Oliver Åström.

Centrumskolan

Centrumskolan ligger i centrala Kalix med närhet till skog, idrottsplats, bibliotek samt badhus. Skolan har drygt 200 elever.

Foto: Oliver Åström.

Innanbäckens skola

Innanbäckens skola är en F-6-skola som ligger två kilometer utanför centralorten, utmed E4 mot Luleå. Vi har gång- och cykelavstånd till centrum, idrottshall med fotbollsplan i anslutning till skolan, ...

Innovitaskolan Kalix

Läsåret 2008/2009 etablerade sig Norrskenets friskola i Kalix. Skolan bytte hösten 2021 namn till Innovitaskolan Kalix, och den har verksamhet från förskoleklass till årskurs nio.

Foto: Oliver Åström.

Manhemsskolan

Manhemsskolan är en 7-9 skola som ligger i centrala Kalix. Skolan är belägen strax intill lasarettet och kommunens sporthall, Sport City. Manhemsskolans upptagningsområde är elever från kommunens samt ...

Foto: Oliver Åström.

Näsbyskolan

På vår skola finns elever från förskola till år 6, vi har även en förberedelseklass för nyanlända elever vilket gör vår skola till en mångkulturell mötesplats

Foto: Oliver Åström.

Sangis skola

Sangis skola ligger 20 km öster om Kalix tätort. Skolan ligger mitt i Sangis by och har elever från närliggande byar Båtskärsnäs, Björkfors och Hällfors.

Foto: Oliver Åström

Töreskolan

Töreskola ligger placerad på en höjd mitt i byn Töre med utsikt över hav och skog ca 2,5 mil väster om Kalix. På skolan finns förskoleklass till år 6 samt fritidshem. I skolans lokal finns även en för ...

Ytterbyns skola

Ytterbyns skola har cirka 80 elever i åldrarna 6-13 år fördelade i klasser från förskoleklass till årskurs 6. Skolan är organiserad i arbetslag, och här finns också en fritidshemsavdelning med 35-45 b ...