Skip to content
Sök

Bedömning och betyg

I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända steg, A–E och F som är ett icke godkänt betyg. Betyg ges i årskurs 6–9 i alla ämnen som eleven fått undervisning i, förutom språkval där betyg ges från och med årskurs 7.

Det finns kunskapskrav för alla ämnen i grundskolan. Kunskapskraven beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betyg. Betyget ska uttrycka i vilken utsträckning en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne.

På Skolverkets webbplats kan du läsa om betygsskalan: www.skolverket.se