Skip to content
Sök

Skolutveckling

Lärarna är utan tvekan det kraftfullaste verktyget i arbetet mot visionen Sveriges bästa skola, därför lägger vi fokus på att förbättra och utveckla arbetet i klassrummen. En bra metod är att arbeta med kollegial handledning.

Kalix kommun ligger i framkant vad gäller användning av digitala verktyg i undervisningen. Personalen har hög digital kompetens och vi har god datortäthet i skolan. Många klassrum är utrustade med interaktiva skrivtavlor, och samtliga grundskolor använder datorn som ett verktyg i läs- och skrivinlärningen. Alla elever i årskurs 7-9 erbjuds en modern lärmiljö där varje elev har en personlig dator som verktyg i lärandet. 

Alla ska känna sig trygga i Kalix kommuns skolor. Vi jobbar aktivt med värdegrundsfrågor, ett arbete som beskrivs i varje skolas likabehandlingsplan. Bemötande ska ske med respekt, utan diskriminering, trakasserier, kränkande behandling eller mobbning. På varje skola finns ett elevhälsoteam där skolledare, specialpedagoger, skolsköterska, talpedagog och kurator ingår.

Elevhälsan ska främja god hälsa hos alla elever med särskilt fokus på barn och elever som behöver särskilt stöd. Genom vår verksamhet inom Skoldatatek ges elever som behöver särskilt stöd möjlighet till extra stödjande funktioner i form av digitala verktyg och särskilda utbildningsinsatser kring dessa.