Så här väljer du skola.

Inför förskoleklass

Om du har ett barn som fyller sex år finns tre möjligheter: 

  • Barnet kan gå kvar i förskoleverksamheten
  • Barnet kan börja i förskoleklass
  • Barnet kan börja i grundskolan

Om du vill att ditt barn ska gå kvar i förskoleverksamheten behöver du inte göra något val, men du ska meddela detta till förskolan. Om ditt barn ska börja i förskoleklass fyller du i och skickar in den blankett som du får hemskickad till dig. Om du vill att barnet ska börja i grundskolan meddelar du rektor vid upptagningsområdets skola.

Inför årskurs 1

Om du har har ett barn som ska börja årskurs 1 blir barnet automatiskt placerat i närmaste skola. Skolplikt gäller från och med höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år, men barnet har rätt att börja i skolan från och med höstterminen det år det fyller sex år.

Göra nytt val av skola/byta skola

Det är alltid möjligt att göra ett skolval. Byte av skola tillgodoses om det är möjligt. Det är rektor vid mottagande skola som tar beslut kring detta. Ditt och ditt barns önskemål ska ges högsta prioritet. Huvudregeln är att alla elever ska få plats i den skola föräldrarna har valt. Så länge det är möjligt tillgodoses alltså alla förstahandsval.

Det är endast i undantagsfall en skola, trots ansträngningar, kommer fram till att det inte är möjligt att bereda alla elever som valt skolan plats. När detta inträffar ska skolan göra ett urval enligt närhetsprincipen. Det är den relativa närheten för respektive elev som avses. Med detta menas att varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande skolor ska vägas i relation till andra elevers motsvarande avstånd. Det är den faktiska skolvägen som avses, inte fågelvägen.

Du som vill ansöka om byte av skola kan gör det lättast via vår e-tjänst "Byte av skola".
Om du hellre vill ansöka via en blankett, så har vi en sådan också: "Ansökan om byte av skola för elev" (pdf).

Kom ihåg att rätt till skolskjuts följer särskilda regler som beskrivs under Skolskjutsar nedan!