Skip to content
Sök

Landets bästa skola

Vi vill skapa landets bästa förskola och skola i Kalix kommun! På de här sidorna kan du läsa om hur vi tillsammans ska lyckas med detta.

Den 23 september 2011 tog dåvarande skolutskottet en strategi för fortsatt arbete mot att Kalix kommun ska nå visionen ”Landets bästa förskola och skola”.

Med samverkan och dialog

Målet är en skola där varje elev får synas och lyckas i en lugn och trygg miljö. En individbaserad, intressant och varierande undervisning med lyhördhet och tydlighet är viktig för utvecklingsarbetet. Varje elev ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar, i en gemenskap där läraren utmanar och stöttar till framgång.

Länets bästa skola

Kalix hamnade 2019 på en hedrande tredje plats i Lärarförbundets ranking av landets 290 kommuner. Kalix rankades som Norrbottens bästa skolkommun. Bakom framgången finns en målmedveten satsning på att utveckla kvaliteten i undervisningen.

Kontaktpersoner

Victoria Wikström (S), ordförande i utbildningsnämnden i Kalix kommun,
Telefon; 073-840 48 16 
E-post: viktoria.wikstrom@politiker.kalix.se