Kalix kommun har två personer som sköter kontakten med vårdnadshavare för den specialpedagogiska kompetensen inom syn-, hörsel- och talområdet.

Kontaktpersonerna fungerar som en länk mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Syncentralen och Pedagogiska hörselvården till kommunal verksamhet. De finns till för att alla barn och ungdomar från förskolan till gymnasiet får det stöd de behöver inom den kommunala verksamheten.

Våra kontaktpersoner

  • Har kännedom om vilka barn/elever som finns i kommunen inom områdena syn, hörsel och rörelsehinder.
  • Ger stöd till personal som arbetar med barn och ungdomar inom ovanstående områden.
  • Vidarebefordrar utbildningar, lägerverksamhet med mer till personal och familjer.
  • Är uppmärksamma på stadieövergångar medverkar till att en överföring sker.
  • Samverkar med personal, föräldrar, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Syncentralen, Pedagogiska hörselvården och Habiliteringen.