Skip to content
Sök

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

I Kalix kommun finns åtta kommunala grundskolor samt en friskola. Varje skola har sin egen profil.

Skolorna är i gott skick, många är nyrenoverade och lärartätheten i våra skolor tillhör de högsta i landet. Vi glädjer oss också åt att de allra flesta av våra lärare är behöriga. Kalix kommuns skolor omfattar förskolor, fritidshem, grundskolor och grundsärskolan.  Eleverna väljer fritt vilken skola de vill gå i. De flesta elever väljer idag skola efter bostadsort. 

Centrumskolan, Näsbyskolan, Djuptjärnsskolan och Innanbäckens skola är belägna i centralorten. Dessutom finns skolor i byarna Töre, Ytterbyn och Sangis.

  • Sommarverksamheten 2024 kommer bedrivas på Lyrans förskola, Skolbackens förskola i Töre och Centrumskolans fritidshem under period ...

  • Förskoleklassen är numer obligatorisk och starten på elevernas tioåriga skolplikt. Det innebär att skolplikten inträder hösttermin ...

  • Här hittar du läsårsscheman som gäller samtliga förskolebarn, elever och lärare i Kalix kommun. Inklusive lov och ledigheter.

  • Här kan ni läsa lunchmenyer för Kalix kommuns grundskolor.

  • I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända steg, A–E och F som är ett icke godkänt betyg. Betyg ges i årskurs 6–9 i ...

  • Grundskolan är nioårig och obligatorisk. Eleverna väljer fritt vilken skola de vill gå i. De flesta elever väljer idag skola efter ...

  • Så här väljer du skola.

  • Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Skolverkets utbildningsguide

Utbildningsguiden är ett stöd för alla som står inför ett val av förskola, skola, utbildning eller yrke. Webbplatsen. Information om skolformerna och skolsystemet finns även på de språk som är vanligast bland nyanlända i Sverige.