Sök

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

I Kalix kommun finns åtta kommunala grundskolor samt en friskola. Varje skola har sin egen profil.

Skolorna är i gott skick, många är nyrenoverade och lärartätheten i våra skolor tillhör de högsta i landet. Vi glädjer oss också åt att de allra flesta av våra lärare är behöriga. Kalix kommuns skolor omfattar förskolor, fritidshem, grundskolor och grundsärskolan.  Eleverna väljer fritt vilken skola de vill gå i. De flesta elever väljer idag skola efter bostadsort. 

Centrumskolan, Näsbyskolan, Djuptjärnsskolan och Innanbäckens skola är belägna i centralorten. Dessutom finns skolor i byarna Töre, Ytterbyn och Sangis.