Grundskola och fritidshem

I Kalix kommun finns åtta kommunala grundskolor samt en friskola. Varje skola har sin egen profil.

Skolorna är i gott skick, många är nyrenoverade och lärartätheten i våra skolor tillhör de högsta i landet. Vi glädjer oss också åt att de allra flesta av våra lärare är behöriga. Kalix kommuns skolor omfattar förskolor, fritidshem, grundskolor och grundsärskolan.  Eleverna väljer fritt vilken skola de vill gå i. De flesta elever väljer idag skola efter bostadsort. 

Centrumskolan, Näsbyskolan, Djuptjärnsskolan och Innanbäckens skola är belägna i centralorten. Dessutom finns skolor i byarna Töre, Ytterbyn och Sangis.

Information på ditt språk - Information in your language

Skolverket har i webbportalen "Den svenska skolan för nyanlända" samlat information på åtta olika språk - The education agency Skolverket has gathered information in eight different languages on a web portal called "Swedish school for new arrivals"​​.

Om grundskola och fritidshem - About comprehensive school and recreation centres

På svenska
Grundskolan och fritidshem 
På arabiska/باللغه العربيه
المدرسة االساسية ودور اوقات الفراغ 
På polska/polski
Szkoła podstawowa i świetlica
På somaliska/Soomaali
Dugsiga aasaasiga iyo dugsiga xilliga firaaqada
På persiska/به زبان فارسی
مدرسه ابتدایی و خانه اوقات فراغت
På thai/ในภาษาไทย
กำรศกษึ ำภำคบังคับ และ บ้ำนยำมว่ำง
På franska/en français
L’école primaire et le foyer de loisirs
På engelska/in english
Comprehensive school and recreation centres
        
  • Skapad: 2013-05-01
  • Senast ändrad: 2013-05-01
  • Sidansvarig: Webmaster