Skip to content
Sök

Utveckling i förskolan

Här presenteras pågående projekt och utvecklingsarbeten inom förskolan.

Finska och meänkieli i förskolan

Det pågår ett finska- och meänkieliprojekt mot kommunens förskolor med syfte att lyfta språken, utveckla pedagogiken samt stärka föräldrarnas roll i barnens språkutveckling. Ett led i projektet är även att undersöka intresset för en finsk- och meänkielispråkig förskoleavdelning. 

Finska och meänkieli lyfts fram på förskolorna                                                   

Inom projektet har vi bland annat utvecklat en materialbank med nya och aktuella böcker, filmer, musik, spel samt annat språkstärkande material. Alla kommunala förskolor har dessutom fått en finsk-svensk sångbok med tillhörande CD, Pikku pikku lauluja – små små visor. Många av förskolorna har börjat skylta på svenska, finska, meänkieli och även andra språk som är representerade inom förskolan. Vi har haft teater och kommer även att ha en föreställning till våren. Bengt Pohjanen har varit på besök och berättat om hur vi kan få barnen att tala finska och meänkieli. De förskolor som jobbar med lärplattor har fått finskt material installerat i dem.

Samarbete med skolor och lokala föreningar    

Vi har för allmänheten och förskolorna ordnat sago- och lekstunder på tre språk finska, meänkieli och svenska i kommunbibliotekets lokaler. Samarbetet med skolorna har kommit igång, elever från låg-, mellan- och högstadiet kommer och läser sagor för förskolebarnen. De finskspråkiga eleverna jobbar dessutom med ett filmprojekt som förskolan kommer att få ta del av. Vi har samarbetat med lokala föreningar och hoppas även på samverkan mellan pensionärer och förskolan, eftersom den äldre generationen kan förmedla språket och kulturen till barnen.

Organisation                                                                                                                       

I förskolor där verksamheten delvis sker på finska och meänkieli ska språken integreras i den dagliga verksamheten. Detta har visat att även många barn helt utan språkkunskaper i finska eller meänkieli, tycker att det är roligt och spännande med språken. Detta är en mycket viktig faktor med tanke på acceptans och språkens status. I Kalix har för övrigt ungefär en femtedel av kommuninvånarna finsk bakgrund, om man ser till mor- och farföräldrars födelseland.  För att kunna leva upp till kraven som ställs på finsk- och meänkielispråkiga förvaltningskommuner har vi infört ”meriterande med muntliga och skriftliga kunskaper i finska och meänkieli” inom förskolans platsannonser. Inom en snar framtid kommer vi att göra en behovsinventering av förskoleverksamhet på finska och meänkieli för att bättre kunna planera verksamheten.

Revitalisering - Gratis språkpaket 

Under hösten har vi jobbat fram så kallade språkpaket, som är gratis för alla nyblivna föräldrar och föräldrar som har barn i förskoleåldern. De fullspäckade språkpaketen innehåller bland annat musik, sagor, tips och information om tvåspråkighetens fördelar. Tanken är att materialet ska stötta och inspirera föräldrarna med att föra språket vidare till sina barn. Blivande och nyblivna föräldrar kan hämta sina paket på Familjens hus och förskolebarnen får efter en intresseanmälan paketen utdelade till respektive förskola. Utöver detta är det andra spännande saker på gång.