Skip to content
Sök

Förskoleklass

Förskoleklassen är numer obligatorisk och starten på elevernas tioåriga skolplikt. Det innebär att skolplikten inträder höstterminen det år då barnet fyller sex år.

Förskoleklassens innehåll

Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen. I förskoleklassen skolas barnen in i skolans verksamhet genom en blandning av lärande lek och målstyrda aktiviteter. Förskoleklassens verksamhet följer grundskolans läsårsplan. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. I Kalix förläggs denna tid måndag till torsdag, sex timmar per dag. Eleverna serveras en näringsriktig lunch under skoldagen.

Närvaroplikt och ledighet

Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna har närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan. Ansökan om ledighet bedöms individuellt och med utgångspunkt i barnets bästa.

Val av skola

Om du har ett barn som ska börja i förskoleklass, blir barnet automatiskt placerat i närmaste skola. Önskar du att barnet ska gå i en annan skola än den som tillhör upptagningsområdet behöver familjen göra ett aktivt skolval. Vi tillgodoser önskemål under förutsättning att det finns plats vid vald skolenhet. Rektor tar beslut i frågan.  Väljer familjen en annan skolenhet har barnet inte alltid rätt till skolskjuts. Vid tveksamhet prövas rätten till skolskjuts av kommunens skolskjutshandläggare.

Riktlinjer för skolskjutsar i grundskola kan du läsa här.

Aktivt val av förskoleklass görs enklast via vår e-tjänst "Byte av skola".

När förskolan slutar och fritids blir aktuellt flyttas barnet över till fritidshemmet från 1 augusti. Om inte behov av fritidsplats finns ska uppsägning från förskolan göras. Uppsägningstiden är 30 dagar från ankomststämpling hos kommunen.