Skip to content
Sök

Modersmål i förskolan

Vårt uppdrag i förskolan är att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.

Förskolan ska också sträva efter att varje barn som har annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Om vårdnadshavare önskar modersmålsstöd för sitt barn anges detta i ansökan om förskoleplats.

Modersmålsstödet ska vara en integrerad del av den vardagliga verksamheten. Förskolan ska erbjuda en tillåtande miljö där alla språk uppmärksamma som finns i barngruppen. 

Föräldrarna kan göras delaktiga genom att förskolan samverkar med föräldrarna för att ta rätt på vilka aktiviteter som kan stärka barnens kulturella identitet. Det kan handla om att:

  • förskolan ser till att det finns böcker från olika länder och på olika språk,
  • förskolan undersöker om anhöriga eller elever från intilliggande skola kan besöka förskolan och läsa böcker på barnens modersmål,
  • förskolan använder sig av redan inlästa sagor på olika språk,
  • verksamheten har inslag av rim och ramsor på olika modersmål,
  • förskolan synliggör vad olika saker heter på olika modersmål,
  • verksamheten innehåller lekar från olika kulturer,
  • temaarbeten berör modersmålets hemland. 

I uttrycket, utveckla sitt modersmål, förutsätts att barnet har vissa grundläggande kunskaper att falla tillbaka på. För förskolans del kan det vara att barnet känner igen det talade modersmålet och att barnet kan delta i kommunikation på modersmålet.

Frågor om modersmål i förskolan? 

Har du frågor kring modersmålsstöd, kontakta förskolechefen på ditt barns förskola.

Ansök om modersmålsstöd

Du ansöker om modersmål i samband med att du ansöker om plats på förskola.

Länkar relaterade till modersmålsundervisning