Skip to content
Sök

Modersmål i gymnasieskolan

Här presenterar vi de kriterier som krävs för att få modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Du hittar även ansökningsblankett längst ned på sidan.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning i skolan. Modersmålsundervisning är inte en nybörjarundervisning. Eleverna inom inom gymnasieskolan ska ha goda kunskaper i språket för att få ta del av undervisningen. För minoritetsspråk gäller dock att undervisning kan ges till barn som inte talar språket hemma varje dag. Även adoptivbarn har rätt till undervisning på sitt modersmål även om språket inte talas i hemmet. Alla elever ska dock ha grundläggande eller goda kunskaper för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål. Modersmålsläraren i samverkan med rektor avgör om eleven har grundläggande eller goda kunskaper och därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål. Modersmålslärarna kan vid sidan av kursplanen få vägledning i sin bedömning genom att använda olika språkbedömningsverktyg. 

Vilka är de nationella minoritetsspråken?

De nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli och romani chib, finska och jiddisch har utökade rättigheter när det gäller undervisning i och på modersmål. 

Hur ansöker man om plats för sitt barn?

Föräldrarna ska vända sig till skolan eller till huvudmannen för att ansöka om undervisning. Det är föräldrarna som bestämmer om man vill ansöka, inte personal på skolan. Modersmålsundervisning är frivillig och kostnadsfri för föräldrarna. En Huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen eller den fristående verksamheten finns minst fem elever som önskar undervisningen, för nationella minoritetsspråk minst en elev, och man kan finna en lämplig lärare. Modersmålsundervisning kan samordnas mellan flera skolor för att skapa tillräckligt stora grupper. Inom gymnasieskolan gäller naturligtvis att det är eleven som ansöker när man fyllt 18 år. 

Om du önskar att ditt barn ska få modersmålsundervisning ska du fylla blanketten längst ned på sidan och lämna den till rektor på ditt barns skola. 

Om du har frågor kring modersmålsundervisning, vänd dig till rektorn på ditt barns skola eller utbildningsförvaltningens samordnare för modersmålsundervisning.

Gå till e-tjänsten för ansökan om modersmålsundervisning för elever i grundskola och grundsärskola

Digitalt ifyllningsbar blankett för ansökan om modersmålsundervisning för elever i grundskola och grundsärskola

Kontaktpersoner

Bild av Marjo Ekorre

Marjo Ekorre

Rektor, Furuhedsskolan

Marjo är rektor för följande program: barn- och fritid, el- och energi, fordons- och transport, industritekniska, introduktion, introduktion språk, naturvetenskap, teknik samt vård- och omsorg  

Telefon: 0923-656 14
Mobil: 070-680 56 14
Bild av Mona Sundqvist

Mona Sundqvist

Rektor, Furuhedsskolan

Mona är rektor för följande program: bygg- och anläggning, ekonomi, estetiska, naturbruk samt samhällsvetenskap  

Telefon: 0923-652 32
Mobil: 070-523 41 78