Skip to content
Sök

Studie- och yrkesvägledning

Du som har funderingar kring studier eller vill byta yrkesbana kan kontakta någon av Kalix kommuns studie- och yrkesvägledare.

Genom ett samtal kan du få ett bättre beslutsunderlag och ökad kunskap om de alternativ som finns. Vi fattar inga beslut åt dig - du är själv aktiv i planeringen av din framtid.

Studie- och yrkesvägledning förekommer i undervisningen, i olika former av vägledning och genom informationsinsatser. De yrkeskategorier som arbetar med studie- och yrkesorientering är framför allt studie- och yrkesvägledare, rektorer och lärare. All personal bidrar dock på olika sätt till att ge eleverna kunskaper, stöd och erfarenheter för kommande studie- och yrkesliv.

Studie- och yrkesvägledaren har en central roll i studie- och yrkesorienteringen och är en person som har utbildning och specialistkunskaper inom området.