Kulturskolan är en samlad kompetens inom estetiska ämnen. Vi ska fungera som en resurs inom kommunens gränser. Det är den vision vi jobbar mot.

Info Angående Coronaviruset

Kulturskolans frivilliga verksamhet har som mål att fungera som vanligt så långt det är möjligt. Vi vill dock uppmärksamma er på följande råd:

Tvätta händerna ofta!
Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket!
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk!
Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Smittsamma mikroorganismer finns överallt i vår omgivning. Den vanligaste spridningen sker via våra händer.

God handhygien är ett enkelt sätt att skydda dig själv och din omgivning. Smittsamma mikroorganismer finns överallt i vår omgivning. Den vanligaste spridningen sker via våra händer. God handhygien är ett enkelt sätt att skydda dig själv och din omgivning.

 Tack för din hjälp med detta!

 

 

Nytt på Kulturskolan!

 MUSIKAL.

Tycker du att det vore spännande att sjunga och spela teater?

Vill du utveckla din sceniska närvaro?

Är du mellan 13-20 år ? 

Då är detta en kurs för dig!

Vi kommer att träffas tisdagar 17.00- 18.30 på Kulturskolan i Dramasalen där vi tillsammans kommer att skapa en egen musikal, utifrån våra egna tankar och idéer

Vi startar v. 38 den 18/9

 

Varmt välkomna!

 

 

 

Alla kommunmedborgare som vill utveckla din kreativa sida kan ansöka om plats vid Kulturskolan.

Så här anmäler du dig till Kulturskolans frivilliga verksamhet!