Kalix kommun har en skolpsykolog som arbetar mot alla kommunens skolor.