Skip to content
Sök

Minoritetsspråk i förskolan

Foto: Martin Thelenius.
Foto: Martin Thelenius.

Förskolan ska också sträva efter att varje barn som har annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt finska/meänkieli.

 Finska/meänkieli ska vara en integrerad del av den vardagliga verksamheten.

På ansökan till kommunens förskolor kan vårdnadshavare anmäla önskemål om placering vid någon av förskolorna som delvis kan erbjuda undervisning på finska/meänkieli.

Föräldrarna kan göras delaktiga genom att förskolan samverkar med föräldrarna för att ta rätt på vilka aktiviteter som kan stärka barnens kulturella identitet. Det kan handla om att:

  • förskolan ser till att det finns böcker på finska/meänkieli i förskolan,
  • förskolan undersöker om anhöriga eller elever från intilliggande skola kan besöka förskolan och läsa böcker på finska/meänkieli
  • förskolan använder sig av redan inlästa sagor på finska/meänkieli
  • verksamheten har inslag av rim och ramsor på finska/meänkieli
  • förskolan synliggör vad olika saker heter på finska/meänkieli,
  • verksamheten innehåller lekar från olika kulturer,
  • temaarbeten berör Tornedalen och Finland

Förskolor där undervisning bedrivs delvis på meänkieli eller finska:

Djuptjärns förskola – finska.
Rammelbergets förskola – finska.
Nystads förskola – finska samt meänkieli.
Skolbackens förskola i Töre – finska.

Frågor om modersmål i förskolan? 

Har du frågor kring modersmålsstöd, kontakta rektorn på ditt barns förskola.

 
Bild av Gabriella Nilsson Lindqvist

Gabriella Nilsson Lindqvist

Rektor – Område 1

Gabriella är rektor för Sangis förskola, Nystads förskola, Rammelbergets förskola och Lyrans förskola.  

Telefon: 0923-651 55
Bild av Tiina Vesala

Tiina Vesala

Rektor – Område 2

Tiina är rektor för Djuptjärns förskola, Ytterbyns förskola, förskolan vattentornet och Gammelgårdens förskola.  

Bild av Susanna Bjöörn-Norén

Susanna Bjöörn-Norén

Rektor – Område 3

Susanna är rektor för Prismans förskola, Töre förskola och förskolan Paletten.  

Telefon: 0923-652 09
Bild av Maria Isaksson

Maria Isaksson

Förskolechef

Maria är chef över förskolans samtliga rektorer, ansvarig för Familjecentralen och har tillsynsansvar över fristående förskolor.  

Telefon: 0923-653 11