Skip to content
Sök

Sommarfritids 2024

Sommarverksamheten 2024 kommer bedrivas på Lyrans förskola, Skolbackens förskola i Töre och Centrumskolans fritidshem under perioden 1 juli – 4 augusti.

Ni som har behov av förskola och/eller fritids under den aktuella perioden ska anmäla detta senast den 31 maj via e-tjänsten "Anmälan till sommaröppen förskola/fritidshem".

Sommarverksamheten riktar sig enbart till barn som redan är inskrivna i barnomsorgen.

Kontakt, sommarförskola

Maria Isaksson
Förskolechef 
maria.isaksson@kalix.se
0923–653 11

Kontakt, sommarfritids

Elisabeth Karlsson Enberg
Grundskolechef 
elisabeth.karlsson@kalix.se
0923–651 10