Gymnasieskola

Den reformerade gymnasieskolan GY2011 har arton nationella program och fem introduktionsprogram. De nationella programmen består av tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.

Gymnasieskolan i Kalix 

Furuhedsskolan - gymnasieskolan i Kalix

Furuhedsskolan erbjuder tolv nationella program fördelade på sju yrkesprogram och fem högskoleförberedande program, introduktionsprogrammet med fem olika spår, gymnasiesärskola samt lärlingsutbildning.

Kalix Naturbruksgymnasium

Norrbottens läns landsting var under lång tid huvudman för naturbruksgymnasiet men från och med den 1 augusti 2016 har Kalix kommun övertagit huvudmannaskapet. I och med detta ingår naturbruksprogrammet i Furuhedsskolans skolenhet. Själva utbildningen bedrivs i samma skollokaler som tidigare.                            

Läs mer om Naturbruksprogrammet

Information på ditt språk - Information in your language

Skolverket har i webbportalen "Den svenska skolan för nyanlända" samlat information på åtta olika språk - The education agency Skolverket has gathered information in eight different languages on a web portal called "Swedish school for new arrivals"​​.

Om gymnasieskolan - About upper secondary school

På svenska
Gymnasieskolan 
På arabiska/باللغه العربيه
المدرسة الثانوية
På polska/polski
Szkoła średnia
På somaliska/Soomaali
Dugsiga sare 
På persiska/به زبان فارسی
دبیرســــــــــتان 
På thai/ในภาษาไทย
การศึกษามัธยมปลายคืออะไร 
På franska/en français
L’école secondaire 
På engelska/in english
Upper secondary school
        
  • Skapad: 2013-05-01
  • Senast ändrad: 2019-04-08
  • Sidansvarig: Webmaster