Röstsökning via Cloudo

Gymnasieskola

Den reformerade gymnasieskolan GY2011 har arton nationella program och fem introduktionsprogram. De nationella programmen består av tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.

Gymnasieskolan i Kalix 

Alla gymnasieelever som är skrivna i Kalix har rätt till lunch från restauranger i Kalix kommun. Läs mer om erbjudandet på www.kalix.se/lunchrestauranger.

Furuhedsskolan - gymnasieskolan i Kalix

Furuhedsskolan erbjuder tolv nationella program fördelade på sju yrkesprogram och fem högskoleförberedande program, introduktionsprogrammet med fem olika spår, gymnasiesärskola samt lärlingsutbildning.

Kalix Naturbruksgymnasium

Norrbottens läns landsting var under lång tid huvudman för naturbruksgymnasiet men från och med den 1 augusti 2016 har Kalix kommun övertagit huvudmannaskapet. I och med detta ingår naturbruksprogrammet i Furuhedsskolans skolenhet. Själva utbildningen bedrivs i samma skollokaler som tidigare.                            

Läs mer om Naturbruksprogrammet