Sök

Gymnasieskola

Den reformerade gymnasieskolan GY2011 har arton nationella program och fem introduktionsprogram. De nationella programmen består av tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.

Gymnasieskolan i Kalix 

Furuhedsskolan - gymnasieskolan i Kalix

Furuhedsskolan erbjuder tolv nationella program fördelade på sju yrkesprogram och fem högskoleförberedande program, introduktionsprogrammet med fem olika spår, gymnasiesärskola samt lärlingsutbildning.

Kalix Naturbruksprogram

Naturbruksprogrammet på naturbruksgymnasiet ingår i Furuhedsskolans skolenhet. Själva utbildningen bedrivs i samma skollokaler som tidigare.
Läs mer om Naturbruksprogrammet på skolans egen hemsida.