Skip to content
Sök

Gymnasieskola

När du har avslutat grundskolan kan du välja att fortsätta studera i gymnasieskolan. Här kan du förbereda dig för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Gymnasieskolan i Kalix heter Furuhedsskolan.

  • Furuhedsskolan invigdes höstterminen 1970 med 1000 elever från Kalix med omnejd Skolan har idag ett brett programutbud med cirka ...

  • Naturbruksprogrammet i Kalix, har två nationella inriktningar som du söker direkt till åk 1: Skogsbruk och naturturism. Första åre ...

  • Här hittar du läsårsscheman som gäller samtliga förskolebarn, elever och lärare i Kalix kommun. Inklusive lov och ledigheter.

  • Här hittar du information om inackorderingsstöd och information om hur du söker stödet.

  • Här får du information om alla gymnasieprogram 2024–2025. En del av informationssatsningen är Öppet Hus som inför tidigare läsår s ...

Skolverkets utbildningsguide

Utbildningsguiden är ett stöd för alla som står inför ett val av förskola, skola, utbildning eller yrke. Webbplatsen. Information om skolformerna och skolsystemet finns även på de språk som är vanligast bland nyanlända i Sverige.