Skip to content
Sök

Elevresor på gymnasiet

Resevillkoren för gymnasieelever gäller till och med vårterminen det år som de fyller 20 år.

Ny rutiner gäller från och med höstterminen 2024. Vårdnadshavare/myndig elev ansöker om skolkort i hemkommunen oavsett skolort. Mer information och e-tjänst publiceras inom kort.

Gymnasieungdomar som uppfyller villkoren och kan pendla dagligen har fria resor via lagstiftningen genom ett så kallat skolkort/färdbevis. Från och med hösten kan eleverna ha sitt skolkort i den nya resenärsappen istället för ett fysikt busskort.  

Villkor i korthet

  • Färdväg mellan hemmet och skolan måste vara 6 kilometer eller mer enkel resa. 
  • Elev i gymnasieskolan kan endast åka mellan folkbokföringsadressen och skolan, och får ej uppbära inackorderingstillägg.

Enligt uppmätningar av färdsträckor uppfyller inte områden som exempelvis Innanbäcken, Kalix-Bredviken och Rolfs-Grytnäs sex kilometersgränsen. Borttappat skolkort löses mot en avgift för närvarande 150 kronor. 

Observera att speciella skolskjutsar inte anordnas för gymnasieskolans elever, utan de åker med valfri ordinarie buss eller tåg enligt tidtabell.  Busstidtabeller finns att hämta på www.ltnbd.se eller bussen alternativt busstationen.
Norrtågs hemsida kan du ser hur tåget går till och från Kalix resecentrum.

Kontantersättning för gymnasieelever folkbokförda i Kalix kommun

Kontantersättning per månad tillämpas som ersättningsform för gymnasieelevernas dagliga resor där kollektivtrafik saknas. Kontantersättningen gäller för elever med besvärlig resväg från folkbokföringsadressen där färdbevis/skolkort inte går att tillämpa och kan användas för anslutningsresa till närmaste busshållplats om avståndet är minst 4 kilometer tur och retur. Ersättning utgår enligt Utbildningsnämndens beslut 2020-09-25 § 108. I övrigt gäller kommunens skolskjutsregler för gymnasieskola. 

Ifyllningsbar ansökningsblankett finns på lärplattformen Schoolsoft.

Det är elevens hemkommun som ansvarar för eventuella kontantersättningar. Reglerna kan variera mellan kommunerna.

Bild av Ulla Sandlund

Ulla Sandlund

Administratör vid Furuhedsskolan

Ulla har bland annat hand om frågor som rör elevresor för gymnasieelever.  

Telefon: 0923-652 22