Sök

Elevresor på gymnasiet

Resevillkoren för gymnasieelever gäller till och med vårterminen det år som de fyller 20 år.

Länstrafiken har meddelat nya rutiner angående skolkort:

  • Eleverna kommer att använda samma skolkort även nästa år.
  • Inget kort vid skolstarten då måste eleven betala en avgift (150 kr) för borttappat skolkort.
  • Länstrafiken kommer under sommarlovet att uppdatera elevernas nuvarande kort.
  • Uppdateringen sker på bussen, när korten valideras för första gången efter sommarlovet.

 Villkor för skolkort

  • Färdväg mellan hemmet och skolan måste vara 6 km eller mer enkel resa. 
  • Elev i gymnasieskolan får ett skolkort mellan folkbokföringsadressen och skolan. Eleven måste alltså vara folkbokförd i bostaden och får ej uppbära inackorderingstillägg.
  • Skolkortet är en personlig värdehandling. 
  • Skolkortet gäller för fyra resor/dag på sträckan mellan hemmet och skolan samtliga dagar under skolterminen utom jul- och sommarlov. 

Enligt uppmätningar av färdsträckor uppfyller inte områden som exempelvis Innanbäcken, Kalix-Bredviken och Rolfs-Grytnäs sex kilometersgränsen. 

Borttappat skolkort anmäls till skolan och löses mot en avgift för närvarande 150 kr. Skolkort som ej fungerar lämnas till busschauffören som skriver ut ett tillfälligt skolkort.

Observera att för gymnasieskolans elever anordnas inte speciella skolskjutsar utan eleverna åker med valfri ordinarie busstur enligt Länstrafikens tidtabell.  Tidtabeller finns att hämta på www.ltnbd.se eller bussen alternativt busstationen. 

Kontantersättning för gymnasieelever folkbokförda i Kalix kommun

Kontantersättning per månad tillämpas som ersättningsform för gymnasieelevernas dagliga resor där kollektivtrafik saknas. Kontantersättningen gäller för elever med besvärlig resväg från folkbokföringsadressen där busskort/skolkort inte går att tillämpa och kan användas för anslutningsresa till närmaste busshållplats om avståndet är minst 4 kilometer tur och retur. Ersättning utgår enligt Utbildningsnämndens beslut 2020-09-25 § 108. I övrigt gäller kommunens skolskjutsregler för gymnasieskola 

Ifyllningsbar ansökningsblankett finns på lärplattformen Schoolsoft.

Det är elevens hemkommun som ansvarar för eventuella kontantersättningar. Reglerna kan variera mellan kommunerna.

Bild av Ulla Sandlund

Ulla Sandlund

Administratör vid Furuhedsskolan

Ulla har bland annat hand om frågor som rör elevresor för gymnasieelever.  

Telefon: 0923-652 22