Sök

Verksamheten på Kulturskolan

Kulturskolan ansvarar och /eller samarbetar med en rad olika verksamheter.

Kulturskolans verksamheter

Frivillig verksamhet

Elever inom grundskola och gymnasium får möjlighet att välja undervisning inom instrument/sång (samt möjlighet att ingå i olika ensembleformer), rock och pop, kör, dans, teater/drama samt bild.

Grundskoleverksamhet

Framförallt läroplanens uppdrag inom musik, men även grundkurser och projekt inom dans, drama, teater och bild. Vi jobbar på alla skolor inom den samlade skoldagen.

Gymnasieverksamhet

All undervisning inom musik, teater/drama och dans, på uppdrag av Furuhedsskolan. Främst det estetiska programmet inriktning musik.

Särskoleverksamhet

Vi jobbar med alla elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och träningsskolan i alla fyra estetiska ämnen musik, drama, dans och bild.

Folkhögskoleverksamhet

Vi driver en musiklinje med inriktningen artist och musikerutbildning. Huvudman för utbildningen är Kalix folkhögskola.

Kulturarangemang

Kulturskolan arrangerar musik-, dans- och teaterföreställningar till kommunens elever i förskola, särskola och grundskola.

Uppdragsverksamhet

Vår kompetens står till förfogande för alla, privatpersoner, företag med flera. Vi deltar även i det kommunala kulturella arbetet samt offentligt utbud med mera.

Mål och resultat

Genom en väl planerad samverkan mellan alla dessa verksamheter klarar Kulturskolan en mycket hög måluppfyllelse till en låg kostnad. Vi använder våra resurser, lärare, lokaler och utrustning på ett effektivt sätt till samtliga verksamheter. Vi lever väl upp till den vision som vi satte i början av 2000-talet.