Vård och omsorg

Välkommen till Vuxenutbildningen i Kalix! Här hittar du all information om vård och omsorgsutbildningen.

Arbetet som undersköterska innebär närkontakt med människor som av olika anledningar behöver vård, omsorg, stöd eller service. Exakt vilka arbetsuppgifter du har varierar beroende på var du jobbar. Att kunna leva sig in i andras situation är alltid viktigt.
Du kan arbeta inom följande områden:

 • Äldreomsorg
 • Funktionshinderområdet
 • Psykiatri
 • Hälso- och sjukvård

Oavsett inom vilket område du arbetar är det alltid en viktig uppgift att stödja det friska hos människan. Att alltid stödja och uppmuntra dem att göra det de själva klarar av att göra. Arbetsgivare sätter stor vikt på din personliga lämplighet. 
Att tänka på:

 • Du har ett intresse för människor och förmåga att leva sig in i andra människors situation är viktigt.
 • Yrket kräver att du gör förflyttningar som kan vara tunga, men god kunskap om lyftteknik och hjälpmedel underlättar.
 • Du har ofta schemalagd arbetstid, vilket kan innebära arbete kvällar, helger och nätter.
 • Arbetet innebär ofta både muntlig och skriftlig kommunikation. 

Fakta om utbildningen

Inom vård och omsorgsutbildningen har du möjlighet att läsa både inom grupp och genom självstudier på distans. Studieformen varierar under utbildningstiden, det kan ske genom lärarledd undervisning med obligatoriska träffar eller via självstudier genom vårt webbaserade program Fronter. Praktik ingår och möjlighet till validering av tidigare kunskaper finns för dig som varit eller är yrkesverksam. Vi erbjuder även språkstöd och yrkessvenska för dig som inte har svenska som modersmål.

Utbildningslängd

60-80 veckor. Utbildningen bedrivs på heltid och har inga lov.

Utbildningsort

Kalix.

Utbildningsanordnare

Kalix Kommun.

Behörighetskrav

Slutförd svenska för grundskola. Denna utbildning vänder sig till vuxna.

Ansökan

Ta kontakt med någon av våra studie- och yrkesvägledare för att anmäla dig till utbildningen.

Finansiering

Utbildningen är berättigad för studiemedel hos CSN.

Kursstart

Höstterminen 2017.

Övrigt

Kurslitteratur bekostas av eleven själv.

Slutförd svenska för grundskola. Denna utbildning vänder sig till vuxna.

        
 • Skapad: 2015-05-22
 • Senast ändrad: 2018-02-01
 • Sidansvarig: Webmaster