Välkommen till Vuxenutbildningen i Kalix! Här hittar du all information om våra vård- och omsorgsutbildningar.

Arbetet som vårdbiträde eller undersköterska innebär närkontakt med människor som av olika anledningar behöver vård, omsorg, stöd eller service. Exakt vilka arbetsuppgifter du har varierar beroende på var du jobbar. Att kunna leva sig in i andras situation är alltid viktigt.
Som undersköterska kan du kan arbeta inom följande områden:

 • Äldreomsorg
 • Stöd och omsorg
 • Psykiatri
 • Hälso- och sjukvård

Oavsett inom vilket område du arbetar är det alltid en viktig uppgift att stödja det friska hos människan. Att alltid stödja och uppmuntra dem att göra det de själva klarar av att göra. Arbetsgivare sätter stor vikt på din personliga lämplighet.
Att tänka på:

 • Du har ett intresse för människor och förmåga att leva sig in i andra människors situation är viktigt.
 • Yrket kräver att du gör förflyttningar som kan vara tunga, men god kunskap om lyftteknik och hjälpmedel underlättar.
 • Du har ofta schemalagd arbetstid, vilket kan innebära arbete kvällar, helger och nätter.
 • Arbetet innebär ofta både muntlig och skriftlig kommunikation.

Fakta om våra vårdutbildningar

Vårdbiträde och undersköterska 100% studietakt

Utbildningslängd: Vårdbiträde cirka 35 veckor, Undersköterska cirka 70 veckor
Utbildningen består av gymnasiala kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Efter de första 800 poängen ( cirka 35 veckor) så har du vårdbiträdeskompetens och kan välja att börja söka arbete. Väljer du att läsa vidare till undersköterskekompetens så läser du ytterligare 800 poäng. ( cirka ytterligare 35 veckor) De 400 sista poängen på utbildningen så väljer du inom olika fördjupningar; stöd och omsorg, psykiatri, akutsjukvård eller äldreomsorg.
Du har möjlighet att läsa både i grupp och/eller genom självstudier på distans. Studieformen varierar under utbildningstiden, det kan ske genom lärarledd undervisning med obligatoriska träffar eller via självstudier genom vårt webbaserade program Fronter. Praktik ingår i utbildningen och möjlighet till validering av tidigare kunskaper kan finnas för dig som varit eller är yrkesverksam.
För att vara behörig att söka denna utbildning ska du ha betyg i svenska från grundskolan eller i svenska som andra språk grund.

Vårdbiträde och undersköterska 75 % studietakt

Utbildningslängd: Vårdbiträde cirka 52 veckor, Undersköterska cirka 97 veckor
Den här utbildningen är för dig som behöver lite extra tid med studierna. Det kan vara så att du har ett annat modersmål än svenska eller att du har behov som gör att du behöver mer tid och stöd.
Förutom att studietakten är lägre så har du även extra stöd med högre lärartäthet och tydliga genomgångar.
Du läser utbildningen på plats i grupp. Du kan ej läsa den på distans.
Utbildningen består av gymnasiala kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Efter de första 800 poängen ( cirka 52 veckor) så har du vårdbiträdeskompetens och kan välja att börja söka arbete.
Om du har betyg i Svenska från grundskolan eller betyg i svenska som andra språk grund så kan du välja att läsa vidare till undersköterskekompetens med fördjupning mot äldreomsorg. Då läser du ytterligare 800 poäng. ( cirka ytterligare 52 veckor)
Om du ej har betyg i Svenska från grundskolan eller betyg i svenska som andra språk grund efter avslutad vårdbiträdesutbildning så är du ej behörig att söka fortsättningen till undersköterska. Om du i framtiden får betyg i Svenska från grundskolan eller betyg i svenska som andra språk grund så kan du då söka fortsättningen till undersköterska.
Om du inte har svenska som modersmål ska du ha betyg i SFI B eller motsvarande för att vara behörig att söka denna utbildning.

Utbildningsort

Kalix.

Utbildningsanordnare

Kalix Kommun.

Behörighet till gymnasial vuxenutbildning, generellt

 • Från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller när du har slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från ett gymnasieprogram.
 • För att få studera på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen ska du vara folkbokförd i Kalix kommun. Om du är folkbokförd i annan kommun ska du skicka ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun för godkännande eller avslag av kurserna du sökt.

Ansökan

Fyll i och skicka in ansökningsblanketten.
Välkommen in med din ansökan, bifoga tidigare betyg.
Ta kontakt med någon av våra studie- och yrkesvägledare för att anmäla dig till utbildningen, vuxsyv@kalix.se

Finansiering

Utbildningen är berättigad för studiemedel hos CSN.

Kursstart

Hösten 2019.

Övrigt

Kurslitteratur bekostas av eleven själv.
Länkar för dig som studerar vid vuxenutbildningen

 • Fronter - Webbaserad lärplattform
 • Vård- och omsorgscollege