Skip to content
Sök

Kurator

Elevhälsans psykosociala insatser omfattar skolkuratorn som arbetar enligt övergripande uppdrag för skolans verksamhet som finns angivet i skolans styrdokument.

Skolkuratorn arbetar exempelvis med att:

  • Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
  • Genomföra samtal, såsom stöd-, motivations – och krissamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer.
  • Utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd samt elevers mottagande i grund – och gymnasiesärskolan.
  • Ge handledning och konsultation till skolpersonal.
  • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.
  • Delta i arbetet med skolans organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.

Våra skolkuratorer

Bild av Karin Lind

Karin Lind

Kurator

Karin är skolkurator vid Furuhedsskolan.  

Mobil: 072-562 34 64
Bild av Ralf Bäckström

Ralf Bäckström

Kurator

Ralf är skolkurator på skolorna i Näsbyn, Sangis och Djuptjärn.  

Telefon: 0923-653 23
Bild av Gudrun Blombrant

Gudrun Blombrant

Kurator

Gudrun är skolkurator på Manhemsskolan.  

Mobil: 070-266 82 22
Bild av Birgit Mattsson

Birgit Mattsson

Kurator

Birgit är skolkurator på Centrumskolan och Töre skola.  

Mobil: 072-541 27 05
Bild av Eva Krispinsson

Eva Krispinsson

Kurator

Eva är skolkurator vid skolorna i Innanbäcken och Ytterbyn.  

Mobil: 070-314 91 29