Skip to content
Sök

Olyckor och kriser

Såväl på förskolorna som i skolorna finns handlingsplaner för olyckor och kriser. Det är rektor och förskolechef som ansvar för att sådana rutiner finns.

Skolans vardag består av både glädje och sorg. Nästan all skolpersonal kommer någon gång att vara tvungna att hantera händelser som är svåra och oförutsägbara och som för det enskilda barnet innebär sorg, oro, rädsla eller förtvivlan.

När det oväntade sker måste skolans personal vara rustad att ge stöd i sorgearbetet och i undervisningen under en lång tid framåt. Att skapa trygghet och finnas nära barnen och vara förberedd på att möta barns tankar och reaktioner kräver kunskap och förberedelse.

Beredskapsplaner

Alla förskolor och skolor har beredskapsplaner och krispärmar. I dem kan man söka stöd och hjälp om någonting allvarligt händer. Uppdaterade kontakt- och telefonlistor kan visa sig ovärderliga i den rent praktiska verklighet som man måste ta itu med mitt i all chock och allt kaos som griper omkring sig.

Men varje situation är unik, varje skeende har sin egen prägel, varje traumatiserat barn upplever det som hänt på sitt eget sätt — varje förskollärare eller lärare som plötsligt ställs inför en akut kris reagerar på olika sätt. Det finns ingen instruktionshandbok som har alla svaren.