Skip to content
Sök

Komvux som anpassad utbildning

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning, IF eller en förvärvad hjärnskada har rätt att delta i komvux som anpassad utbildning från och med den 1 juli det år de fyller 20 år.

Utbildningen ska stärka den studerandes ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja personlig utveckling.

Pedagogik

Utbildningen följer läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer.
Eleverna planerar studierna tillsammans med lärare och studie-yrkesvägledare. Individuella studieplaner upprättas där dina förutsättningar avgör hur kursens upplägg och genomförande ska ske. Undervisningen sker i liten grupp, och eleven studerar i egen takt.
Som elev kan du läsa en eller två gånger i veckan. Det går också att läsa flera kurser samtidigt.
Vi använder oss av anpassade läromedel, lättlästa böcker, tidningar, datorer, i-pad, talsyntes, ljudböcker och andra kommunikationsstödjande läromedel.

Kurser och Nivåer 

  • Orienteringskurs – prova på
  • Träningsskolenivå
  • Grundsärskolenivå
  • Gymnasiesärskolenivå
  • Kurser för dig med en förvärvad hjärnskada

Kurser

I vår kurskatalog finner du hela kursutbudet inom Komvux som anpassad utbildning i Kalix.

Mål

  • Vi vill ge dig nya kunskaper som bygger på vad eleven tidigare lärt sig i skolan.
  • Utbildningen ska ge eleven kunskaper som kan behövas för att bättre klara arbete, boende, fritid och fortsatta studier.

Ansökan och antagning

Ansökan sker via blanketten "ansök till Komvux som anpassad utbildning", som även finns längst ned på denna sida.

När kan man börja?

Tillgången på platser avgör när du kan påbörja utbildningen.

Betyg

Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg.

Vill du veta mer?

Skolverket har mer omfattande information om Komvux som anpassad utbildning på sin hemsida.

Var finns vi?

Vi finns i Folkets Hus i källarplan med övriga vuxenstuderande.

För mer information, kontakta nedanstående

Bild av Solveig Ingelund

Solveig Ingelund

Specialpedagog

Specialpedagog för elever på anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.  

Mobil: 072-599 20 83

Blanketter, dokument och länkar - Komvux som anpassad utbildning

Här hittar du oss!