Skip to content
Sök

Ansökan och avgifter, kulturskolan

E-kulturskolan är en e-tjänst som som innebär ökad flexibilitet för dig som kommunmedborgare. Här kan du som vill utveckla din kreativa sida ansöka om plats vid Kulturskolan.

Med webbansökan säkerställer vi att eleven och vårdnadshavaren får tydliga besked att ansökan har kommit in, bekräftelse vid antagning samt vid uppsägning av undervisningen.

Vill du kontakta Kulturskolan i något ärende kan du skicka e-post till e-kulturskolan@kalix.se eller kontakta någon av nedanstående medarbetare. När det gäller ansökningar kontaktar du i första hand Malin Huuva.

Bild av Björn Emmoth

Björn Emmoth

Rektor, kulturskolan

Telefon: 0923- 656 80
Mobil: 070-241 67 07