Skip to content
Sök

Pendlingsbidrag för studenter

Vill du studera på annan ort men bo kvar i Kalix? För att Kalixbor ska kunna vidareutbilda sig utan att flytta från orten, och för att främja hållbart resande, subventionerar Kalix kommun nu mer 100 procent av kostnaden för tåg- och busskort för de som studerar på annan ort.

Med anledning av att persontrafiken på Haparandabanan invigdes den 1 april 2021 omfattar pendlingsbidraget numer även tågtrafik. Från och med 1 mars 2020 ingår också Kalix Lokaltrafik, så att du kan resa hela vägen.

Den fria pendlingen gäller buss- och tågresor till studier vid universitet, högskolor, Komvux och folkhögskolor utanför orten, förutsatt att motsvarande utbildning inte erbjuds i Kalix kommun och att pendlingsavståndet anses vara rimligt.

Förutsättningar

Subvention/pendlingsbidrag ska utgå med 100 procent av den styrkta kostnaden för resor med kollektivtrafik när följande punkter är uppfyllda:

  • subvention/pendlingsbidrag avser de månader på året studierna pågår och gäller inte retroaktivt
  • subventionen/pendlingsbidrag gäller för studenter som är skrivna i Kalix kommun och studerar vid Luleå tekniska universitet eller universitetsstudier på andra orter, där det är ett rimligt pendlingsavstånd
  • subventionerna/pendlingsbidraget gäller för studier vid Komvux och folkhögskola utanför orten under förutsättning att motsvarande utbildning inte kan erbjudas i Kalix kommun
  • för subvention/pendlingsbidrag ska billigaste biljettypen för valt kollektivtrafikfärdmedel användas och övernattning får inte ske på studieorten

Rimligt pendlingsavstånd har bedömts vara en omkrets på cirka 20 mil. Studieort i Skellefteå har som exempel bedömts vara ett gränsfall för godkännande. Bedömningen bygger på en rimlighetsbedömning rent tidsmässigt då mellanliggande övernattning inte får ske på studieorten och resan ska vidtas med buss eller tåg.

Så ansöker du...

...som studerar på Luleå tekniska universitet

För att ta del av erbjudandet gör du precis som vanligt. Efter att du registrerat dig på en kurs går du till studenttorget för att få buss eller tågkortet, men du betalar inget eftersom Kalix kommun står för kortkostnaderna. 

...som studerar vid Komvux, folkhögskola, högskola eller universitet

Gör ansökan via e-tjänsten Pendlingsbidrag för studenter

eller skicka en ansökan om pendlingsbidrag till:
Kalix kommun
Ekonomienheten

952 81 Kalix

I ansökan ska följande uppgifter ingå

  • Dina personuppgifter med namn, adress, personnummer samt bankkontonummer inklusive clearingnummer dit du vill ha pendlingsbidraget insatt.
  • Kort beskrivning på vad det är för studier du avser att bedriva, hur lång studie-tiden är, och om motsvarande utbildning erbjuds inom Kalix kommun.
  • Studieintyg från studieanordnaren.
  • Kvitto på dina utlägg för tåg- eller bussresor till/från studieorten

När din ansökan har behandlats får du ett beslut, per post, om pendlingsbidrag beviljas och om eller när insättning sker till ditt bankkonto. När första beslutet väl är beviljat kan du fortsätta lämna in kvitton på dina reseutlägg löpande under hela studietiden.

Ring ekonomienheten på telefon 0923-650 18 om du vill veta mer om pendlingsbidraget.