Skip to content
Sök

Betyg

PÅ den här sidan hittar du information om betyg och betygssättning vid vuxenutbildningen

Slutbetyg och betyg från komvux

Alla kurser du läser betygssätts enligt en 6-gradig betygsskala( A,B,C,D,E,F) där A är högsta betyg, E är godkänt betyg och F är icke godkänt.

I varje kurs finns preciserade kunskapskrav för tre av de godkända betygsstegen E, C och A. Kunskapskraven är för dessa tre steg formulerade som en löpande text. Texterna för respektive betygssteg följer samma disposition.
Kunskapskraven utgår från målen, och ordningen i kunskapskraven relaterar också till målen.
Läs mer om kunskapskraven för de olika betygsstegen under varje enskild kurs hos Skolverket.

Nya betygsskalan jämfört med den gamla:

Hur får jag mitt betyg?

Läraren sätter betyg som förs in i vårt administrativa system, själva betygsdokumenten utfärdas inte automatiskt, utan du måste själv beställa dina betyg genom att fylla i en speciell blankett.

När du beställer ett betygsdokument skickas det hem till din folkbokföringsadress tillsammans med två vidimerade kopior. Alla betyg rapporteras också in till UHR som sköter antagningen till Universitet och Högskolor.

Vilket betygsdokument ska jag beställa?

Beroende på vad du har för mål med dina studier, vilka kurser du läser, vilka kurser du eventuellt har läst tidigare så finns det olika möjligheter till betygsdokument. Kontakta vår administratör för att beställa ditt betyg. 
Kontakta vår administratör för att beställa ditt betyg.

Räkna ut ditt meritvärde

Med hjälp av antagning.se kan du räkna ut ditt meritvärde.

Bild av Katja Kreivi

Katja Kreivi

Skoladministratör

Katja är administratör för Kalix kommunala vuxenutbildning.  

Telefon: 0923-653 01
Bild av Ellinor Söderlund

Ellinor Söderlund

Skoladministratör

Telefon: 0923-652 61