Skip to content
Sök

Förvärvstillstånd

Om du förvärvar en lantbruksfastighet som ligger i glesbygdsområde kan du behöva ett så kallat jordförvärvstillstånd för att kunna söka lagfart. Förvärv innebär att du övertar äganderätten till något.

Om du har förvärvat en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet i ett glesbygdsområde i en kommun där du själv inte är bosatt ska du ansöka om förvärvstillstånd. Fastigheten kan ha förvärvats genom köp, byte eller gåva. Undantag gäller om du förvärvat fastigheten från dina föräldrar, far- eller morföräldrar, make eller maka. Hur fastigheten är taxerad framgår av fastighetstaxeringsbeviset.

För juridiska personer, såsom aktiebolag, krävs alltid förvärvstillstånd i glesbygd. Utanför glesbygd krävs tillstånd om en juridisk person köper av en enskild person.    

Vad är ett förvärvstillstånd?

Förvärvstillstånd är ett medgivande som lämnas av Länsstyrelsen att få förvärva en lantbruksfastighet i glesbygd. Om du inte har ett förvärvstillstånd i ett fall detta krävs blir köpet ogiltigt. Bestämmelserna finns i Jordförvärvslagen (lagen betecknas SFS 1979:230).   

Ansökan görs på särskild blankett som ska ha kommit in till länsstyrelsen inom tre månader efter förvärvet. Ansökan skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län tillsammans med följande handlingar: 

  • en bestyrkt kopia av förvärvshandlingen, till exempel köpekontrakt eller gåvobrev
  • en fullmakt om ett ombud för överlåtare/förvärvare undertecknat förvärvshandlingen  

Mer information får du via länkarna nedanför. Alla blanketter laddar du ned via Jordbruksverkets hemsida.