Skip to content
Sök

Innanbäckens skola

Foto: Oliver Åström.
Foto: Oliver Åström.

Innanbäckens skola är en F-6-skola som ligger två kilometer utanför centralorten, utmed E4 mot Luleå. Vi har gång- och cykelavstånd till centrum, idrottshall med fotbollsplan i anslutning till skolan, skolskog samt närhet till fina naturområden.

Vi har cirka 140 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6.
I skolans lokaler finns också en fritidshemsavdelning med 50- 60 barn.
Personalen arbetar i arbetslag med indelningen Förskoleklass-Fritids-år 3 och år 4-år 6.