Skip to content
Sök

Centrumskolan

Foto: Oliver Åström.
Foto: Oliver Åström.

Centrumskolan ligger i centrala Kalix med närhet till skog, idrottsplats, bibliotek samt badhus. Skolan har drygt 200 elever.

På skolgården finns gräs- och grusplan för fotboll och utelek på sommaren samt isbana under vintern. Inom närområdet finns även skidspår för längdåkning och konstgräsplan. Skolgården har asfalterade ytor och gräsytor för lek och spel. Vi har satsat och satsar mycket på att skapa en utemiljö som lockar till fysisk aktivitet, lek och att eleverna känner gemenskap. Vi har en rastgrupp bestående av en idrottslärare, socialpedagog samt fritidspedagog som ansvarar för att utveckla rastverksamheten på skolan. Ni kan gå in och följa oss på Instagram på konto ”centrumskolankalix”.

Utbildningen vid Centrumskolan omfattar förskoleklass, årskurserna 1-6, anpassad skola samt fritidshemsverksamhet. Eleverna i grundskolan är organiserade i årskursvisa klasser. Personalen arbetar i arbetslag med indelningen F-klass, 1-3, 4-6, fritidshem och anpassad skola. Fritidshemsverksamheten är organiserad i två grupper med viss samverkan. Lärarna på mellanstadiet arbetar som ämneslärare. Årskurs 1, 2 och 3 har under skoldagen samverkan med fritidshemmet.

På Centrumskolan har vi valt att prioritera området Trygghet och Studiero. Att alla elever ska känna trygghet och trivsel samt ha studiero är vårt mål. Ett led i detta arbete är att vi är en KiVa-skola och jobbar efter KiVa-metoden. KiVa-metoden är en evidensbaserad metod som visat sig framgångsrik för att minska mobbning och höja elevernas trivsel i skolan. I KiVa-arbetet ingår dels ett främjande och förebyggande arbete samt en plan för hur vi ska agera om vi upptäcker mobbning. Ett stöd i KiVa-arbetet är skolans Trygghetsteam som består av rektor, skolkurator, socialpedagog samt skolans förstelärare. Ni kan läsa mer om skolans arbete för att stärka tryggheten och studieron under rubriken "Plan för trygghet och studiero vid Centrumskolan" som finns under "Verksamheten på Centrumskolan".

Följ gärna vårt Instagramkonto för att hålla er uppdaterade om vad som händer på skolan.