Centrumskolan

Centrumskolan ligger i centrala Kalix med närhet till skog, idrottsplats, bibliotek samt badhus. Skolan har drygt 200 elever.

På skolgården finns gräs- och grusplan för fotboll och utelek på sommaren samt isbana under vintern. Inom närområdet finns även skidspår för längdåkning och konstgräsplan. Skolgården har asfalterade ytor och gräsytor för lek och spel. Vi har satsat och satsar mycket på att skapa en utemiljö som lockar till fysisk aktivitet, lek och att eleverna känner gemenskap. Vi har en rastgrupp bestående av en idrottslärare, socialpedagog samt fritidspedagog som ansvarar för att utveckla rastverksamheten på skolan. Ni kan gå in och följa oss på Instagram på konto ”centrumskolankalix”.

Utbildningen vid Centrumskolan omfattar förskoleklass, årskurserna 1-6, särskola samt fritidshemsverksamhet. Eleverna i grundskolan är organiserade i årskursvisa klasser. Personalen arbetar i arbetslag med indelningen F-klass, 1-3, 4-6, fritidshem och särskola. Fritidshemsverksamheten är organiserad i två grupper med viss samverkan. Lärarna på mellanstadiet arbetar som ämneslärare. Årskurs 1, 2 och 3 har under skoldagen samverkan med fritidshemmet.

Skolans profil är entreprenöriellt förhållningssätt. Skolan satsar även särskilt på ämnet svenska. Vi tror att läsglädje och en god läsförståelse är grunden för att lyckas i alla ämnen.

Följ gärna vårt Instagramkonto för att hålla er uppdaterade om vad som händer på skolan.

        
  • Skapad: 2013-09-12
  • Senast ändrad: 2020-01-27
  • Sidansvarig: