Sök

Elevhälsoteam och skolhälsovård

Som stöd i det elevvårdande arbetet har varje rektor i Kalix kommun tillgång till ett elevhälsoteam. Detta team går under samlingsnamnet elevhälsan.

Elevhälsans uppgift är att tillsammans med skolans personal, elever och föräldrar skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskaps- och personliga utveckling. Elevhälsan ska också främja god hälsa hos alla elever med särskild fokus på barn och elever som är behöver särskilt stöd.