Skip to content
Sök

Vår verksamhet

Skolhälsovård erbjuds alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess man slutar gymnasiet. Skolhälsovård är en fortsättning på den hälsovård som BVC erbjuder yngre barn.

Tidiga insatser med eleven i fokus är viktigt, för att vi snabbt ska hitta en lösning på elevens problem. Skolhälsovården samarbetar med andra yrkesgrupper. Om eleven har problem med hälsan som inte beror på skolan, så hjälper vi till med kontakter med sjukvården.

Under skoltiden vill vi att eleven ska lära sig enkla samband mellan hur man lever och hur man mår och själv bli stark i att klara enkla sjukdomsproblem. Vi vill stärka eleven i detta.

Hälsobesök och hälsoundersökning

En del hälsoproblem är svåra att upptäcka själv. Det gäller exempelvis nedsatt syn, hörsel eller ryggsnedhet (skolios). Vid vissa åldrar sker därför hälsokontroller. Andra hälsoproblem är redan kända genom BVC-kontroller eller annan sjukvårdskontakt. Eller så har du som vårdnadshavare lagt märke till exempelvis allergi, huvudvärksbesvär, sömnproblem eller andra svårigheter i skolan.

Före hälsobesöken i förskoleklass, fyran, sjuan får vårdnadshavaren svara på ett frågeformulär om barnets hälsa. Hälsobesöket består av samtal om hur barnet mår och hälsoundersökning. Vi samarbetar med landstinget som sammanställer barnens svar anonymt, de ser sedan över kommun och länsperspektiv för att få en helhetsbild av hur våra barn mår. Allt för att kunna jobba med hälsofrämjande arbete där problem finns.

Vaccinationer

Vi jobbar efter det allmänna vaccinationsprogrammet som påbörjats på BVC. Du får särskild information inför varje vaccination då du som vårdnadshavare skriver på ditt godkännande. Eftersom vaccinationsprogrammet ändrats för barn födda 2002 och senare så vaccinerar vi efter två parallella program.  HPV-vaccinet tillkommer också för fickor födda 1999 eller senare. Du kan läsa mer om HPV-vaccinet via länken i sidmenyn. 

Specialkost

Det är viktigt att du som vårdnadshavare meddelar skolhälsovården om ditt barn behöver specialkost.

Vid sjukdom och andra hälsoproblem

Vi tycker att det är bra om du som vårdnadshavare kontaktar skolhälsovården om ditt barn har eller får sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen. Det kan vara oklar trötthet, magont, mobbning med mera.

Skolrelaterade problem

Skolläkaren ger råd vid bedömningar av elevens skolrelaterade problem. Exempelvis vid skolfrånvaro, koncentrationssvårigheter och till elever med särskilda behov.

Stödåtgärder

Vid långvarig ofta återkommande sjukdom bör skolhälsovården kontaktas. Vi värnar speciellt om elever som behöver särskilt stöd och genomför vid behov medicinska utredningar för att tillsammans med skolpersonalen kunna hitta bra stödåtgärder. Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att höra av dig om stora eller små funderingar.

Tider och kontakt

I Kalix kommun är vi fem skolsköterskor, fyra i grundskolan och en på gymnasiet. Se under respektive skola vilka tider som hon finns på din skola. Det går att nå respektive skolsköterska dagligen via mobiltelefon. 

Bild av Maria Ejerlund

Maria Ejerlund

Skolsköterska

Maria är skolsköterska Centrumskolan och Töreskolan.  

Mobil: 076-525 49 00
Bild av Ingela Resin

Ingela Resin

Skolsköterska

Ingela är skolsköterska på Manhemsskolan samt MLA (Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska).  

Telefon: 0923-653 20
Mobil: 070-324 92 13
Bild av Johanna Wikström

Johanna Wikström

Skolsköterska

Skolsköterska på skolorna i Innanbäcken och Ytterbyn.  

Telefon: 0923-652 91
Mobil: 070-547 66 08
Bild av Lisbet Espling

Lisbet Espling

Skolsköterska

Lisbet är skolsköterska vid skolorna i Djuptjärn och Sangis  

Telefon: 0923-652 90
Mobil: 076-128 33 60
Bild av Nina Persson

Nina Persson

Skolsköterska

Nina är skolsköterska på Furuhedsskolan samt för anpassad gymnasieskola.  

Mobil: 072-242 65 35