Skip to content
Sök

Fritids för elever i anpassad grundskola

Anpassad grundskolas elever som är mellan 6-12 år, och som har arbetande eller studerande vårdnadshavare har möjlighet att vara på fritidshem under den skolfria delen av dagen samt under lov från förskoleklass och skola.

Fritidshemmets verksamhet styrs utifrån skollagen och läroplanen. Det är en pedagogisk verksamhet och ett komplement till skolan. Målet är att barnet ska få en så bra vistelse som möjligt inom den fritidsform som valts.

Vilket bland annat innebär att barnet erbjuds omsorg, stöd i utvecklingen, tid för rekreation och vila samt får möjlighet till en meningsfull fritid där lek, skapande och andra intressen kan utvecklas. Fritidshemmet arbetar medvetet för att alla elever ska uppleva samhörighet och gemenskap.

Här är alla välkomna!