Skip to content
Sök

Nätetik

För skolans del är det viktigt att kunna hantera de problem som kan uppkomma med en ökad nätnärvaro. Till dessa problem hör hör exempelvis trakasserier och mobbning.

Skollagens regler om nolltolerans mot kränkningar gäller även för det som sker på nätet och skolorna har ett ansvar att i det förebyggande arbetet även innefatta sådant som sker på nätet. I syfte att beskriva hur Kalix kommuns skolor systematiskt ska arbeta för att förebygga och hantera kränkningar på nätet har en handlingsplan i nätetik arbetats fram.

För att ta del av denna handlingsplan klicka på bifogad fil: Handlingsplan Nätetik Kalix kommun (pdf)