Skip to content
Sök

Rivningslov

Inom detaljplanelagt område krävs det rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det endast en rivningsanmälan.

Blankett för ansökan om rivningslov finns nedan. Blankett för rivningsanmälan finns på anmälningspliktiga åtgärder.

Vissa byggnader kräver varken rivningslov eller anmälan. Byggnader som är bygglovsbefriade kräver ej rivningslov eller rivningsanmälan.

Mer information om rivningslov finns att läsa på Boverkets hemsida