Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering om sådan bestämmelse i en detaljplan. Nu kan du även ansöka om marklov via webben, www.mittbygge.se

Höjdförändringar på mer än ± 0,5 meter kräver marklov

Blankett för ansökan om marklov finns nedan.

Mer information om marklov finns på boverket.