Skip to content
Sök

Vähemmistökielet saavat vahvemman aseman koulussa

Syyslukukaudesta 2015 alkaen enemmän oppilaita saavat mahdollisuuden lukea vähemmistökieltä äidinkielen opetuksen puitteissa. Koululain muutoksen mukaan poistetaan aikaisempi perustietovaatimus sekä vaatimus että yhdellä lapsen huoltajalla on kieli äidinkielenä. 

Tämä tarkoittaa että oppilaat voi oppia kielen alkeet ja saada takaisin aiemman sukupolven kielen. Ruotsin viisi vähemmistökieltä – suomi, meänkieli, saame, jiddish ja romani saavat siten vahvemman aseman koulussa. Pätevien äidinkielen opettajista vähemmistökielissä on jo tänään pula ja lainmuutoksen jälkeen paine kasvaa edelleen. Kouluvirasto on siksi ottanut käyttöön pikakoulutuksen äidinkielen opettajaksi.