Skip to content
Sök

Koulukuljetus

Lapsen vanhempana voit hakea koulukuljetusta:

  • jos lapsi asuu kaukana koulusta. Vuoroin kahdessa paikassa asuvaa lasta koskevat erityissäännöt
  • jos koulutie on vaarallinen
  • jos lapsen on vaikeaa itse kulkea kouluun toimintarajoitteen vuoksi
  • jos lapsi jostain muusta syystä tarvitsee koulukuljetusta

Kun haet koulukuljetusta, kunta pyytää sitä varten erilaisia todistuksia. Todistukset auttavat kuntaa tekemään oikeita päätöksiä.

Koulukuljetus kunnan osoittamaan kouluun

Koulukuljetusta koskevat säännöt pätevät yleensä vain, jos lapsi käy kunnan osoittamaa koulua. Jos olet itse valinnut lapsellesi toisen koulun, koulukuljetus maksetaan yleensä itse.  Tarkista mitkä säännöt pätevät omassa kunnassasi.

Kodin ja koulun etäisyys

Lapsen ikä ratkaisee, miltä etäisyydeltä koulukuljetus on kohtuullista saada. Seuraavassa ovat tavallisimmat etäisyyttä koskevat säännöt, mutta tarkista varmuuden vuoksi iät ja etäisyydet myös omasta kunnastasi.

  • 2 km – 6–10-vuotiaat lapset
  • 3 km – 11–13-vuotiaat lapset
  • 4–5 km – 14–16-vuotiaat nuoret

Vuoroasuminen

Jos lapsi asuu säännöllisesti molempien vanhempien luona, etäisyys lasketaan siitä asunnosta, joka on kauempana koulusta. Lapsesi tulee käydä jotakin kunnan osoittamaa koulua.

Vaarallinen koulutie

Vaikka lapsi asuisi lähellä koulua, koulutie voi olla niin vaarallinen, että lapsi tarvitsee koulukuljetuksen. Lapsi voi esimerkiksi joutua ylittämään isoja teitä, tai koulutiellä ei ole jalkakäytäviä.

Kuvaile koulutietä kirjoittamalla ja kuvin. Silloin kunta pystyy parhaiten arvioimaan, onko lapsellasi oikeus koulukuljetukseen.

Jos lapsella on toimintarajoite

Jos lapsella on toimintarajoite, jonka vuoksi hänen on vaikeaa kulkea kouluun itse, hänellä voi olla oikeus koulukuljetukseen. Vaikeudet voivat johtua useista eri syistä. Tavallisimmin koulukuljetuksen saa liikuntaesteinen lapsi, mutta myös muut toimintarajoitteet voivat oikeuttaa koulukuljetukseen.

Tarvitset lääkärin tai muun asiantuntijan antaman todistuksen, josta lapsen tarpeet käyvät ilmi.

Muita koulukuljetukseen oikeuttavia syitä

Jos lapsella mielestäsi on jokin muu painava syy saada koulukuljetus, voit tehdä hakemuksen sen perusteella.  On hyvin harvinaista, että lapsi saa koulukuljetuksen muista kuin edellä kuvatuista syistä, mutta hakemuksen voi tehdä aina.

Koulukuljetus järjestetään bussilla, junalla tai autolla

Kunta pyrkii ensisijassa käyttämään tavallisia joukkoliikennevälineitä eli bussia tai junaa. Ellei se ole mahdollista, tai jos odotusajat ovat kohtuuttoman pitkiä, järjestetään erikoiskuljetus. Joskus korvauksen voi saada myös, jos vie lapsen kouluun omalla autolla.

Tavallisessa joukkoliikenteessä kulkua varten lapsi saa bussikortin. Muussa tapauksessa kunta ilmoittaa päätöksestään kirjallisesti.