Skip to content
Sök

Äidinkieli esikoulussa

Vanhemmille, joiden esikoulua käyvillä lapsilla on muu äidinkieli kuin ruotsi.

Tehtävämme esikoulussa on myötävaikuttaa siihen, että lapset, joilla on muu äidinkieli kuin ruotsi, saavat mahdollisuuden kehittää sekä ruotsinkieltä että äidinkieltään. 

Esikoulun tulee myös pyrkiä siihen, että jokainen lapsi, jolla on muu äidinkieli kuin ruotsi, kehittää kulttuuri-identiteettiään ja kykyään kommunikoida sekä ruotsinkielellä että omalla äidinkielellään. Mikäli lapsen huoltaja toivoo lapselle tukea äidinkielessä, tulee se ilmoittaa esikoulupaikkahakemuksessa. 

Äidinkieltä koskevan tuen tulee olla integroitunut osa esikoulun jokapäiväistä toimintaa. 

Esikoulun tulee tarjota salliva ympäristö niin, että kaikki lastenryhmän kielet huomioidaan. 

Vanhemmat voidaan tehdä osallisiksi siten, että esikoulu yhteistyössä vanhempien kanssa ottaa selvää, mitkä toiminnat voivat vahvistaa lasten kulttuuri-identiteettiä. Esimerkiksi seuraavanlaisin toimenpitein:

  • esikoulu pitää huolta siitä, että saatavilla on eri maita käsitteleviä ja erikielisiä kirjoja 
  • esikoulu ottaa selvää, voivatko omaiset tai läheisen koulun oppilaat tehdä käyntejä esikoulussa ja lukea kirjoja lasten äidinkielellä
  • esikoulu käyttää nauhoitettuja satuja eri kielillä
  • toiminnassa käytetään erikielisiä riimejä ja lauluja
  • esikoulu ottaa esille eri asioiden suomenkieliset/meänkieliset nimet
  • toimintaan sisältyy leikkejä eri kulttuureista 
  • teematyöt käsittelevät äidinkielen kotimaata 

Kun puhutaan äidinkielensä kehittämisestä, edellytetään, että lapsella on jo tietyt perustavat tiedot äidinkielestään. Esikoulun osalta voi kyseessä olla se, että lapsi tunnistaa puhutun äidinkielensä ja, että lapsi voi osallistua kommunikointiin äidinkielellään.