Sök

Vähemmistökielet esikoulussa

Suomenkieli ja meänkieli kuuluvat Kalixin hallintoalueeseen.

Esikoulua koskevaan tehtäväämme kuuluu myötävaikuttaa siten, että lapset, joilla on muu äidinkieli kuin ruotsi, saavat mahdollisuuden kehittää ruotsinkieltä ja suomenkieltä/meänkieltä. 

Esikoulun tulee myös pyrkiä siihen, että jokainen lapsi, jolla on muu äidinkieli kuin ruotsi, kehittää kulttuuri-identiteettiään sekä kykyänsä kommunikoida sekä ruotsinkielellä että suomenkielellä/meänkielellä. 

Suomenkielen/meänkielen tulee olla integroitunut osa jokapäiväistä toimintaa. 

Lapsen huoltaja voi ilmoittaa kunnan esikoulupaikkahakemuksessa toivomuksen sijoituksesta johonkin niistä esikouluista, jotka voivat osittain tarjota opetusta suomenkielellä/ meänkielellä. 

Vanhemmat voivat yhteistyössä esikoulun kanssa ottaa selvää siitä, mitkä toimenpiteet voivat vahvistaa lasten kulttuuri-identiteettiä. Esimerkiksi:

  • esikoulu pitää huolta siitä, että sillä on suomenkielisiä/meänkielisiä kirjoja
  • esikoulu ottaa selvää onko omaisilla tai lähistöllä olevan koulun oppilailla  mahdollisuus käydä esikoulussa ja lukea kirjoja suomenkielellä/meänkielellä
  • esikoulu käyttää nauhoitettuja suomenkielisiä/meänkielisiä satuja
  • toiminnassa käytetään suomenkielisiä/meänkielisiä riimejä ja lauluja
  • esikoulu esittää, mitä eri asiat/esineet ovat nimeltään suomenkielellä/meänkielellä
  • toimintaan sisältyy leikkejä eri kulttuureista
  • teematyöt koskettelevat Tornionjokilaaksoa ja Suomea 

Esikoulut, joissa opetus tapahtuu osittain meänkielellä tai suomeksi:
Djuptjärn - suomi
Lyran - suomi
Nystads - suomi, meänkieli

Anomus esikouluun, jossa kunta voi tarjota opetusta osittain suomen- tai meänkielellä, tehdään lomakkeella ”Ansökan om förskole-/fritidsplats”.