Skip to content
Sök

Vähemmistökielet esikoulussa

Suomenkieli ja meänkieli kuuluvat Kalixin hallintoalueeseen.

Esikoulua koskevaan tehtäväämme kuuluu myötävaikuttaa siten, että lapset, joilla on muu äidinkieli kuin ruotsi, saavat mahdollisuuden kehittää ruotsinkieltä ja suomenkieltä/meänkieltä. 

Esikoulun tulee myös pyrkiä siihen, että jokainen lapsi, jolla on muu äidinkieli kuin ruotsi, kehittää kulttuuri-identiteettiään sekä kykyänsä kommunikoida sekä ruotsinkielellä että suomenkielellä/meänkielellä. 

Suomenkielen/meänkielen tulee olla integroitunut osa jokapäiväistä toimintaa. 

Lapsen huoltaja voi ilmoittaa kunnan esikoulupaikkahakemuksessa toivomuksen sijoituksesta johonkin niistä esikouluista, jotka voivat osittain tarjota opetusta suomenkielellä/ meänkielellä. 

Vanhemmat voivat yhteistyössä esikoulun kanssa ottaa selvää siitä, mitkä toimenpiteet voivat vahvistaa lasten kulttuuri-identiteettiä. Esimerkiksi:

  • esikoulu pitää huolta siitä, että sillä on suomenkielisiä/meänkielisiä kirjoja
  • esikoulu ottaa selvää onko omaisilla tai lähistöllä olevan koulun oppilailla  mahdollisuus käydä esikoulussa ja lukea kirjoja suomenkielellä/meänkielellä
  • esikoulu käyttää nauhoitettuja suomenkielisiä/meänkielisiä satuja
  • toiminnassa käytetään suomenkielisiä/meänkielisiä riimejä ja lauluja
  • esikoulu esittää, mitä eri asiat/esineet ovat nimeltään suomenkielellä/meänkielellä
  • toimintaan sisältyy leikkejä eri kulttuureista
  • teematyöt koskettelevat Tornionjokilaaksoa ja Suomea 

Esikoulut, joissa opetus voi tapahtua olennaisilta osin meänkielellä tai suomeksi:
Djuptjärn - suomi
Nystads - suomi, meänkieli

Töre - suomi 

Rammelberget - suomi

 

Anomus esikouluun, jossa kunta voi tarjota opetusta olennaisilta suomen- tai meänkielellä, tehdään lomakkeella ”Ansökan om förskole-/fritidsplats”.