Sök

Vähemistökieliä esikoulussa

Kainus on suomen ja meänkielen hallintoalue. Meän tehtävä esikoulussa on ette auttaa ette lapset jolla on muu äitinkieli kun ruotti saavat maholisuuksia ette sekä kehittää ruottin kielen ja suomen/meänkielen.

Esikoulu pittää kans pyrkiä ette joka lapsi jolla on muu äitinkieli kun ruotti kehittävät oman kulttuurisen itenttiteetin ja oman kyvyn komyniseerata sekä ruottiks ette suomeks/meänkielelä. 

Suomi/meänkieli pittää olla intekreerattu osa arkipäivän toiminasta. 

Hakemuksessa kunnan esikouhluin huoltaja saattaa ilmottaa toivomuksen ette saa paikan jossakin esikoulussa missä osittain tarjothaan opetusta suomeks/meänkielelä. 

Vanheemat saattavat osalistua sillä tavala ette esikoulu selvittää vanheemitten kans mikkä toiminat saattavat vahvistaa lapsen kulttuurista itenttiteettiä. Se saattaa olla ette: 

  • esikoulu valvoo ette esikoulussa on kirjoja suomeks/meänkielelä
  • esikoulu tutkii jos lähimäiset eli opiskeliat krannikoulussa saattavat vieraila esikoulussa ja lukea kirjoja suomeks/meänkielelä
  • esikoulu käyttää jo dikitaaliseerattuja luettuja satuja suomeks/meänkielelä,
  • toiminassa käytethään jonkin verran loruja ja ramsuja suomen kielelä/meänkielelä
  • esikoulu nostaa esile suomen/meänkielen sanoja esikoulun kampheista
  • toiminassa on muitten kulttuuritten leikkiä
  • teematyöt koskevat Tornionlaaksoa ja Suomea 

Esikouluja missä opetus on osittain meänkielelä eli suomeks:
Djuptjärn - suomi
Lyran - suomi
Nystads - suomi, meänkieli
 

Hakemus esikoulhuun missä kunta osittain saattaa tarjota koulutusta suomeks/meänkielelä tehhään blanketissa ”Hakemus esikoulu/vapa-aijan paikkaa”.