Skip to content
Sök

Minuriteettikieliä esikoulussa

Kainus oon suomen- ja meänkielen hallintoalue. Meän tehtävä esikoulussa oon ette auttaa ette lapset joila oon muu äitinkieli ko ruotti saava maholisuuksia ette sekä kehittää ruottin kielen ja suomen/meänkielen.

Esikoulu pittää kans pyrkiä ette joka lapsi jolla oon muu äitinkieli kun ruotti kehittävä oman kulttuurisen itenttiteetin ja oman kyvyn komyniseerata sekä ruottiks ette suomeks/meänkielelä. 

Suomi/meänkieli pittää olla intekreerattu osa arkipäivän toiminasta. 

Hakemuksessa kunnan esikouhluin huoltaja saattaa ilmottaa toivomuksen ette saa paikan jossakin esikoulussa missä olenaisilta osin tarjothaan opetusta suomeks/meänkielelä. 

Vanheemat saattava osalistua sillä tavala ette esikoulu selvittää vanheemitten kans mikkä toiminat saattava vahvistaa lapsen kulttuurista itenttiteettiä. Se saattaa olla ette: 

  • esikoulu valvoo ette esikoulussa oon kirjoja suomeks/meänkielelä
  • esikoulu tutkii jos lähimäiset eli opiskeliat krannikoulussa saattavat vieraila esikoulussa ja lukea kirjoja suomeks/meänkielelä
  • esikoulu käyttää jo dikitaaliseerattuja luettuja satuja suomeks/meänkielelä,
  • toiminassa käytethään jonkin verran loruja ja ramsuja suomen kielelä/meänkielelä
  • esikoulu nostaa esile suomen/meänkielen sanoja esikoulun kampheista
  • toiminassa on muitten kulttuuritten leikkiä
  • teematyöt koskevat Tornionlaaksoa ja Suomea 

Esikouluja missä opetuksen voipi saa'a olenaisilta osin meänkielelä eli suomeksi oon:
Djuptjärn - suomi
Rammelberget - suomi
Nystads - suomi, meänkieli

Töre - suomi
 

Hakemus esikoulhuun missä kunta olenaisilta osin saattaa tarjota koulutusta suomeksi/meänkielelä tehhään blanketissa ”Hakemus esikoulu/vapa-aijan paikkaa”.