Skip to content
Sök

Äitinkieli esikoulussa

Vanheemile, joitten esikoulun lapsila oon muu äitinkieli ko ruotti. Meän tehtävä esikoulussa oon ette auttaa ette lapset joila oon muu äitinkieli ko ruotti saava maholisuuksia ette sekä kehittää ruottin kielen ja äitinkielen.

Esikoulu pittää kans pyrkiä ette joka lapsi jolla oon muu äitinkieli ko ruotti kehittää oman kulttuurisen itenttiteetin ja oman kyvyn komyniseerata sekä ruottiks ette äitinkielelään. Huoltaja saattaa ilmottaa esikoulun paikan hakemuksessa, jos huoltaja toivoo äitinkielen tukea omale lapsele. 

Äitinkielen tuki pittää olla intekreerattu osa arkipäivän toiminasta. 

Esikoulu pittää tarjota suvaitsevaisen miljöön missä kaikki lapsiryhmän kielet huomioithaan. 

Vanheemat saatethaan tehä osaliseks sillä tavala ette esikoulu selvittää vanheemitten kans mikkä toiminat saattava vahvistaa lapsen kulttuurista itenttiteettiä. Se saattaa olla ette:  

  • esikoulu valvoo ette esikoulussa oon kirjoja muista maista ja muila kielilä,
  • esikoulu tutkii jos lähimäiset eli opiskeliat krannikoulussa saattavat vieraila esikoulussa ja lukea kirjoja lasten äitinkielelä,
  • esikoulu käyttää jo dikitaaliseerattuja luettuja satuja muila kielilä,
  • toiminassa käytethään jonku verran loruja ja ramsuja muila kielilä,
  • esikoulu nostaa esile sanoja muila kielilä kampheista mitä käytethään, esikoulussa,
  • toiminassa oon muitten kulttuuritten leikkiä,
  • teematyöt koskeva äitinkielen kotimaata. 

Sanonassa, kehittää ommaa äitinkieltä, oletethaan ette lapsela oon jonku verran perustietoja omasta kielestä. Esikoulun ajatuksessa se saattaa olla ette lapsi tuntee sen puhutun äitinkielen ja ette lapsi saattaa osalistua komyniseeraamhaan äitinkielelä.