Sök

Äitinkieli esikoulussa

Vanheemile, joitten esikoulun lapsila on muu äitinkieli kun ruotti. Meän tehtävä esikoulussa on ette auttaa ette lapset jolla on muu äitinkieli kun ruotti saavat maholisuuksia ette sekä kehittää ruottin kielen ja äitinkielen.

Esikoulu pittää kans pyrkiä ette joka lapsi jolla on muu äitinkieli kun ruotti kehittää oman kulttuurisen itenttiteetin ja oman kyvyn komyniseerata sekä ruottiks ette äitinkielelään. Huoltaja saattaa ilmottaa esikoulun paikan hakemuksessa, jos huoltaja toivoo äitinkielen tukea omale lapsele. 

Äitinkielen tuki pittää olla intekreerattu osa arkipäivän toiminasta. 

Esikoulu pittää tarjota suvaitsevaisen miljöön missä kaikki lapsiryhmän kielet huomioithaan. 

Vanheemat saatethaan tehhhä osaliseks sillä tavala ette esikoulu selvittää vanheemitten kans mikkä toiminat saattavat vahvistaa lapsen kulttuurista itenttiteettiä. Se saattaa olla ette:  

  • esikoulu valvoo ette esikoulussa on kirjoja muista maista ja muila kielilä,
  • esikoulu tutkii jos lähimäiset eli opiskeliat krannikoulussa saattavat vieraila esikoulussa ja lukea kirjoja lasten äitinkielelä,
  • esikoulu käyttää jo dikitaaliseerattuja luettuja satuja muila kielilä,
  • toiminassa käytethään jonkin verran loruja ja ramsuja muila kielilä,
  • esikoulu nostaa esile sanoja muila kielilä kampheista mitä käytethään, esikoulussa,
  • toiminassa on muitten kulttuuritten leikkiä,
  • teematyöt koskevat äitinkielen kotimaata. 

Sanonassa, kehittää ommaa äitinkieltä, oletethaan ette lapsela on jonkin verran perustietoja omasta kielestä. Esikoulun ajatuksessa se saattaa olla ette lapsi tuntee sen puhutun äitinkielen ja ette lapsi saattaa osalistua komyniseeraamhaan äitinkielelä.