Skip to content
Sök

Masterplan

Masterplan Kalix kommun 2013-2025 är en inventering och sammanställning över kommunens industrimark, industrilokaler och Stiftelsen Kalixbos bostäder. Tanken är att detta ska vara ett dokument som hjälper kommunen i sitt arbete med utvecklingen av näringslivet och utvecklingen av kommunen i stort.

Masterplanen har antagits av kommunfullmäktige 25 november. 

Masterplan Kalix kommun