Skip to content
Sök

Trafikstrategi

Kalix kommuns trafikstrategi från 2023 syftar till att sätta en gemensam inriktning för kommunens arbete med att åstadkomma ett långsiktigt hållbart transportsystem och en ökad tillgänglighet.

Tanken är att detta dokument ska vara ett underlag för kommunen i sitt arbete med utvecklingen av trafikfrågor. Trafikstrategin beskriver bland annat hur trafiksystemet ska utvecklas för att gå i linje med kommunens mål.