Skip to content
Sök

Kalix- stay play grow

Ett 20-tal utbytes- och masterstudenter (från hela världen) har under hösten 2016 läst en gemensam kurs i samhällsplanering på Luleå tekniska universitet (LTU) och har genom samhällsbyggnadsförvaltningens försorg tagit fram en analys av centrala Kalix. Rapport (PDF-fil), se nedan.

Rapport (PDF-fil)

Stay, Play, Grow