Skip to content
Sök

Medelstora förbränningsanläggningar

Alla medelstora förbränningsanläggningar i Kalix är anmälningspliktiga till Kalix kommun. På denna sida publiceras även de anläggningar som är registrerade i Kalix kommun.

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 MW eller högre, men högst 50 MW. Mer information om medelstora förbränningsanläggningar, anläggningseffekt och registreringsplikt hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Förordning med särskilda bestämmelser

Sedan den 1 juni 2019 gäller förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Grunden till den förordningen är ett direktiv från EU om begräsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar, Riksdagens webbplats

Registreringsplikt för nya och befintliga anläggningar

Nya anläggningar och anläggningar som tagits i drift den 20 december 2018 eller senare omfattas av registreringsskyldigheten i förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.

För anläggningar som togs i drift innan den 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande:

  • från och med den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt
  • från och med den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt.

E-tjänst för registrering

Här kan du lämna information till samhällsbyggnadsnämnden om en medelstor förbränningsanläggning.

Tillstånd- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken

För nya medelstora förbränningsanläggningar gäller att de, utöver registrering enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), även kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Tillståndsplikt gäller för anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.

Anmälningsplikt gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av

  • mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
  • mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

Registrerade anläggningar

Här offentliggörs uppgifter om medelstora förbränningsanläggningar i Kalix kommun som samhällsbyggnadsnämnden har registrerat.

Rolfs Såg och Hyvleri AB

Fastighet: Rolfs 20:2

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB

Fastighet: Näsbyn 28:5

Adress: Myrskatavägen 1

Fastighet: Näsbyn 28:5

Adress: Myrskatavägen 1

Fastighet: Näsbyn 28:5

Adress: Myrskatavägen 1

Fastighet: Näsbyn 28:5

Adress: Myrskatavägen 1

Fastighet: Näsbyn 28:5

Adress: Lasarettets panncentral

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen
Kalix kommun
952 81 Kalix

E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se
Telefonväxel: 0923-650 00.
Besöksadress: Nygatan 4.