Skip to content
Sök

Egenkontroll

Kravet på egenkontroll gäller för alla verksamheter eller åtgärder där det finns en risk att orsaka hälso- eller miljöproblem.

Undantag gäller enbart när det är helt försumbart med hänsyn till miljöbalkens mål. Egenkontrollen ska omfattar all verksamhet och dess påverkan på miljön och människors hälsa.

Om du bedriver anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet ska du följa bestämmelserna i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901). Det innebär bland annat att du ska ha;

  • en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret av alla de inom företaget aktuella frågor som regleras av miljöbalken, dess förordningar och de beslut som gäller för verksamheten
  • dokumenterade rutiner för kontroll av utrustning för drift och kontroll
  • en förteckning över kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten

Mer om egenkontroll finns att läsa i Naturvårdsverkets Handbok 2001:3 "Egenkontroll - en fortlöpande process". Även Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll kan även var till hjälp vid arbetet med egenkontroll.